Wethouder Esmah Lahlah: bevindingen experiment bijstand

Esmah Lahlah, wethouder in Tilburg, leefde een maand van de bijstand. In dit experiment wilde zij zelf ondervinden ervaren waar ruim 6500 Tilburgse huishoudens in Tilburg dagelijks mee te maken hebben.

Esmah Lahlah: experiment met de bijstand

Wethouder Esmah Lahlah van arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid wilde zelf ervaren weten hoe het is om rond te moeten komen van een bijstandsuitkering. Daarom vroeg ze voor één maand een uitkering aan. Afgelopen 1 april was haar experiment ten einde.

Maatwerk

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week benadrukte Lahlah hoe belangrijk het is om Tilburgse bijstandsgerechtigden via maatwerk te activeren en te helpen om weer op eigen benen te staan. Er moet extra worden ingezet op persoonlijke begeleiding om mensen weer aan het werk te helpen. Ook wil zij de plannen van het college om de minimaregelingen per 1 januari 2022 te versoberen, definitief van tafel vegen.

Rondkomen van de bijstand

Uit een onderzoek dat in opdracht van het college was uitgevoerd, gaf bijna 60 procent van de minimagezinnen aan dat zij verwachten niet langer rond te kunnen komen als de versobering van de minimaregelingen wordt doorgevoerd. De wethouder die zelf een maand van een bijstandsuitkering heeft geleefd, concludeert dat de bijstand te laag is. Lahlah ging uit van leefgeld van ongeveer €50 per week, maar kun je net van rondkomen als het alleen om boodschappen gaat. Maar alle andere zaken zoals kleding, benzine reparaties kun je daarvan niet bekostigen. Bovendien komt er veel administratie bij kijken en ben je veel tijd kwijt aan aan het invullen van allerlei formulieren. De wethouder is van menig dat de bijstand een vangnet is, maar dat het je ook gevangen, houdt.

Esmah Lahlah

Luister naar het betoog van Esmah Lahlah dat zij tijdens de raadsveradering uitsprak

Benut talenten

Lahlah wil de bijstand hervormen. Allereerst moet de bijstand omhoog. Het moet een individueel recht zijn, niet gebaseerd op het huishouden. Daarnaast moet het makkelijker zijn om parttime te werken, en parttime werk moet lonen. Ook moet er ruimte zijn voor scholing en bijscholing en gemeenten hebben van het rijk meer ruimte en financiële middelen nodig om de juiste dingen te kunnen doen. Tenslotte pleit Esmah Lahlah voor basisbanen voor bijstandsgerechtigden voor wie uitstroom naar de arbeidsmarkt geen optie is. Op deze manier kunnen hun talenten toch benut worden.

Bronnen: AD, BD, Binnenlands Bestuur, FD

Deel dit bericht:

Plaats een reactie