Bijstand en vermogen: hoeveel mag ik hebben?

De bijstand en vermogen gaan niet goed samen. Heb je teveel vermogen, dan heb je geen recht op een bijstandsuitkering. Je kan dan namelijk in je eigen levensonderhoud voorzien. Toch MAG je over eigen vermogen beschikken als je een bijstandsuitkering ontvangt. In dit artikel wordt het uitgelegd.

Bijstand en vermogen

De bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Heb je eigen vermogen boven een bepaalde grens, de zogenaamde vermogensgrens, dan moet je dat eerst opmaken voordat je bijstandsuitkering krijgt. Overigens mag je je vermogen niet te snel opmaken en mag ja alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.


Vermogen: wat is dat eigenlijk?

Onder vermogen vallen spaargeld, eigendommen en ander bezit. Goederen die in de meeste huishoudens ‘normaal’ zijn, zoals een koelkast, bankstel, wasmachine of een televisie, worden niet als vermogen gezien. In de meeste gevallen bestaat vermogen uit contant geld of geld dat een bankrekening of spaarrekening staat. Ook beleggingen en het geld van je inwonende kinderen jonger dan 18 jaar, tellen mee als eigen vermogen. Onder vermogen worden ook sieraden en andere waardevolle bezittingen gerekend, zoals een auto, een boot, antiek of een kunstverzameling. En krijg je een gift, een erfenis of win je de staatsloterij? Ook dit geldt als vermogen. En woon je in een eigen huis, of heb je een vakantiewoning of huis in het buienland, dan wordt dit als eigen vermogen gezien. Daarnaast zijn bezittingen die je zou kunnen hebben als je hier voor zou inzetten, vermogen. Denk bijvoorbeeld aan geld dat je aan iemand geleend hebt, maar dat je direct terug kunt vragen.

Ook de Disneyverzameling van Pim Bunk, die volgens de verzekering tussen de €50.000,- à €100.000 waard is, wordt gezien als vermogen.

Vermogenstoets om de hoogte van bezittingen vast te stellen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering, is het niet nodig dat je eerst al je vermogen opmaakt. Je mag een bepaald bedrag houden. Hoeveel dat is heet de vermogensgrens en die wordt jaarlijks aangepast. Hoeveel vermogen je mag hebben, hangt af van je persoonlijke situatie. De gemeente voert hiertoe een vermogenstoets uit. Dit is een check om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. De gemeente bekijkt welke bezittingen je hebt en hoeveel deze waard zijn. Ook worden schulden (negatief vermogen) meegenomen. Het moet dan wel gaan om schulden waarvan je kunt aantonen dat je die echt moet terugbetalen. Om het ingewikkeld te maken: studieschulden tellen niet mee en vallen dus buiten beschouwing in deze vermogenstoets. Je schulden worden van het totaalbedrag van je bezittingen afgetrokken. De uitkomst is de hoogte van jouw vermogen. Als jij (en je gezin) meer vermogen hebt dan is toegestaan, dan heb heb je geen recht op een bijstandsuitkering.

bijstand en vermogen
Bijstand en vermogen: ook sieraden en antiek kunnen meetellen als vermogen. Bron afbeelding: Pixabay

Hoeveel vermogen mag je hebben in de bijstand?

Hieronder is weergegeven hoeveel je maximaal aan vermogen mag hebben in de bijstand:

  • Ben je een alleenstaande ouder, of voer je een gemeenschappelijke huishouding? Dan krijg je geen uitkering als de waarde van je gezinsvermogen meer is dan €12.450,-.
  • Ben je alleenstaand? Dan mag je maximaal €6.225,- aan vermogen hebben.
  • Al je vermogen bestaat uit een eigen woning, dan wordt gekeken naar de de overwaarde van je huis. Is die lager dan €52.500,- dan heb je onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Is de overwaarde hoger dan dit bedrag, dan krijg je de bijstand als lening totdat de overwaarde van je huis minder is dan €52.500,-. Daarna ontvangt je bijstand die je niet hoeft terug te betalen.

Vermogenstoets bijstand

Vraag je een bijstandsuitkering aan heb je bijstand en verandert er iets in je persoonlijke situatie, dan heb je een inlichtingenplicht. Dit betekent dat je precies moet opgeven wat je vermogen is. Als je al een uitkering ontvangt en er verandert iets in je financiële situatie -je ontvangt een erfenis, je wint de loterij, of wat dan ook- dan ben je verplicht dat te melden bij de gemeente. Blijkt dan dat je meer vermogen hebt dan maximaal is toegestaan, dan moet je dat eerst opmaken. Dat wil zeggen dat je eerst moet interen op je eigen vermogen. Dat geld moet je wel voorzichtig besteden en verantwoord uitgeven. Je mag namelijk niet te snel op dit vermogen interen. De richtlijn is dat je per maand maximaal anderhalf keer de bijstandsnorm mag uitgeven. Als de bijstandsnorm voor jou €900,- per maand bedraagt, dan mag je per maand maximaal €900,- x 1,5 = €1.350,- op je eigen vermogen interen. Dit is een richtlijn en er gelden soms ook uitzonderingen. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine moet kopen omdat de oude stuk is gegaan, dan mag je hiervoor extra geld uitgeven.

Bekijk het filmpje van de gemeente Ede waarin uitleg wordt gegeven over bijstand en vermogen en of je recht heeft op een bijstandsuitkering.

Bezwaar tegen beslissing gemeente

Heeft de gemeente in het kader van het als dan niet toekennen van een bijstandsuitkering, onderzoek gedaan naar jouw vermogen en je bent het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kun je bezwaar indienen bij de gemeente. Je hebt hier 6 weken voor. In de brief van de gemeente staat voor welke datum je bezwaarschrift bij de gemeente ingediend moet zijn. Dit wordt ook wel een bezwaartermijn of beslistermijn genoemd. Als dit bezwaar niet leidt tot een gunstige beslissing, dan kun je binnen zes weken tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank. Overigens is aan te raden om hierbij een juridisch adviseur of advocaat in de arm te nemen.

Bronnen: Amsterdam.nl, Antwoord op, Judex, Rijksoverheid

close

Wil je het laatste nieuws van Bijstandsblues.nl ontvangen? Meld je dan hieronder aan.

close

Wil je het laatste nieuws van Bijstandsblues.nl ontvangen? Meld je dan hieronder aan.

Deel dit bericht:

Plaats een reactie