Wat werkt nu écht om mensen in de bijstand te helpen om een baan te vinden?

Wat werkt nu écht om mensen in de bijstand te helpen om een baan te vinden of op andere manieren te laten participeren? Het antwoord hierop is simpel: persoonlijk contact.

Evaluatie re-integratie- en participatiebeleid

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben hun re-integratie- en participatiebeleid onderzocht. Deze inzichten worden door de gemeenten gebruikt om het nieuwe beleid vanaf 2023 verder vorm te geven. In de evaluatie is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt en is wetenschappelijke literatuur bestudeerd om te achterhalen welke inzichten daaruit naar voren komen.

Korte afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeenten richtten zich in deze evaluatie op mensen in de bijstand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen zijn er diverse tools en trajecten om hen werkfit te maken, zoals sollicitatietrainingen, jobcoaches en scholing

Wat werkt nu écht?

Op de vraag “Wat werkt nu écht om mensen in de bijstand te helpen om een baan te vinden of op andere manieren te laten participeren?” is de conclusie dat persoonlijk contact leidt tot een verbetering van sociale en maatschappelijke participatie. Daarnaast vermindert het maken van (onbewuste) fouten, bijvoorbeeld als het gaat om aanleveren van papieren.

Wat werkt nu écht?

Suggesties

In de evaluatie zijn ook enkele suggesties genoemd.

  • Richt begeleiding niet voornamelijk op de mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook op mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Ontwikkel een aanbod van tools en trajecten voor specifieke doelgroepen, zoals voor hoogopgeleiden, statushouders en mensen met psychische problematiek.
  • Weet wat werkt: maak de effectiviteit van tools en trajecten inzichtelijk, zodat effectieve trajecten ook meer ingezet worden.
  • De nazorg (als een opleiding gaat volgen of een baan heeft gevonden) moet beter worden geregeld. Ook moet er contact gehouden worden met deze groep. Dit is essentieel om te voorkomen dat ze opnieuw in de bijstand belanden (herinstroom).
  • Verwachtingsmanagement is belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om mogelijkheden voor (bij)scholing. Maatwerk staat hierbij centraal.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Van Dam & Oosterbaan

Deel dit bericht:

Plaats een reactie