Aanpassing van de Participatiewet noodzakelijk

Aanpassing van de Participatiewet noodzakelijk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) pleit voor een aanpassing van de Participatiewet. De wet heeft een te grote focus op betaald werk. Dat is weinig realistisch, want veel bijstandsgerechtigden kampen namelijk met meerdere problemen. Door alleen te richten op uitstroom naar betaald werk worden deze mensen niet altijd goed geholpen. Dit blijkt uit het onderzoek Een brede blik op de bijstand van het SCP.

Lees verder

Hoger minimumloon heeft niet direct effect op gezondheid en welzijn

gezondheid

Er is een relatie tussen armoede en een slechte gezondheid. De aanname is dat minima gezonder worden als hun inkomen omhoog gaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wilde weten of deze aanname klopte en onderzocht of inkomensverhogingen op korte termijn effect hebben. De conclusie was echter dat verhoging van het inkomen op korte tot middellange termijn nauwelijks effect heeft op de gezondheid en het welzijn van minima.

Lees verder