Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website Bijstandsblues.nl. Het streven is ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Gebruik website Bijstandsblues.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Bijstandsblues.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Aan informatie die op de website van Bijstandsblues.nl wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en links van derden. Bijstandsblues.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites. Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico en deze informatie is door Bijstandsblues.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik informatie Bijstandsblues.nl

De informatie op Bijstandsblues.nl is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijstandsblues.nl niet toegestaan. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy en/of auteursrechten

Bijstandsblues.nl is niet verantwoordelijk voor enig inbreuk op privacy en/of auteursrechten van de vermelde gegevens die door derden op de website Bijstandsblues.nl wordt geplaatst en behoudt zich het recht voor op elk moment vermelde informatie aan te passen of te verwijderen.

Enige inbreuk op auteursrecht qua beeld- en/of tekst kun je melden bij de beheerder van Bijstandsblues.nl. Indien gegrond, wordt betreffend materiaal zo snel mogelijk verwijderd. Indien je onjuistheden op deze website constateert dan kun je een e-mail sturen naar Bijstandsblues.nl

Wijzigingen

Bijstandsblues.nl heeft het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, geluid-, video- en beeldmateriaal. Bijstandsblues.nl heeft het recht ingezonden materiaal niet te plaatsen, zonder opgaaf van reden.