Meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening in Amsterdam

In Amsterdam steeg het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 met 12 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat is het gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020 van de gemeente Amsterdam.

Schuldenproblematiek terugdringen

Ook kregen de sociaal raadslieden het drukker en steeg het aantal aanvragen steeg met 16 procent. Het college van Amsterdam wil de schuldenproblematiek terugdringen door in te zetten op schuldenrust: snel hulp bieden aan Amsterdammers met geldproblemen. Schuldenrust kan voorkomen dat schulden verder toenemen en bijdragen aan een oplossing.


Kwetsbare Amsterdammers

Het zijn juist de kwetsbare Amsterdammers die in de coronacrisis met financiële problemen. Vaak gaat het om mensen met een onzekere positie, zoals jongeren, flexwerkers en zzp’ers, die door teruglopende inkomsten in de geldzorgen komen. Hierdoor is de ongelijkheid gegroeid en hebben de meest kwetsbaren Amsterdammers het zwaar. Het aantal klanten bij de Voedselbank steeg met 50 procent en er kwamen 800 economisch daklozen. Om deze kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen, zal de gemeente in 2021 11,8 miljoen euro extra uitgeven aan armoedebestrijding.

Amsterdammers met een bijstandsuitkering


Amsterdam heeft een specifieke schuldenaanpak gericht op voor inwoners met een bijstandsuitkering. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen en zijn de schulden bij deze groep in 2020 afgenomen. Ook daalde het aantal beslagleggingen op bijstandsuitkeringen van 4.582 begin 2020 naar 4.224 aan het einde van het jaar.

schuldhulpverlening in Amsterdam

Schuldhulpverlening in Amsterdam

De gemeente werkt ook aan het voorkomen, klein houden en snel oplossen van schulden. Deze aanpak wordt ook wel schuldenrust genoemd. het bestaat uit onder meer vroegsignalering, bijvoorbeeld door hypotheekverstrekkers en particuliere verhuurders. Deze vroegsignalering heeft het afgelopen jaar ongeveer duizend Amsterdammers meer bereikt dan in 2019. Verder is in Amsterdam gestart met de pilot pauzeknop voor Amsterdammers die zich melden bij de hulpverlening. Samen met schuldeisers werkt de gemeente aan een incassostop, waardoor betrokkenen rust en ruimte krijgen om te werken aan perspectief. De tweede pilot is de schuldenrustlening waarmee beginnende schulden van minder dan 5000 euro kunnen worden opgelost.

Schuldhulpverlening

Daarnaast werkt de gemeente al jaren aan het verkorten van de doorlooptijden in de schuldhulpverlening, onder meer door afspraken met schuldeisers waarin ze bij voorbaat akkoord gaan met saneringsvoorstellen van de Kredietbank. Tot nu toe zijn er met ruim 40 schuldeisers afspraken gemaakt.

Bronnen: AD, Amsterdam.nl, Amsterdams Dagblad, Mug Magazine

Deel dit bericht:

Plaats een reactie