Bijstandsuitkering stopgezet! Kan dat zomaar?

Is je bijstandsuitkering stopgezet? De gemeente mag niet zomaar de uitbetaling van de bijstand beëindigen. Er zit dus altijd een reden achter. Dat kan omdat je vanwege wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden geen recht meer hebt op een uitkering. Ook kan het zijn dat je je niet aan de verplichtingen hebt gehouden of fraude hebt gepleegd. De gemeente kan je uitkering stopzetten voor een korte periode of zelfs voor altijd.


Wanneer wordt een bijstandsuitkering stopgezet?

Een bijstandsuitkering wordt bijvoorbeeld beëindigd als:

 • Je gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland
 • Je betaald werk hebt gevonden, waarmee je meer verdient dan je bijstandsuitkering
 • Je gaat samenwonen of trouwen met een partner die voldoende inkomsten heeft
 • Je geld hebt ontvangen, waardoor je over voldoende vermogen beschikt. Dat gaan om geld uit een erfenis, schenking of geldprijs
 • Je de inlichtingenplicht hebt geschonden (inkomsten of vermogen niet gemeld) waardoor je ten onrechte bijstand hebt ontvangen
 • Je geen informatie aan de gemeente geeft, zodat die het recht op bijstand niet (meer) kan vaststellen
 • Je gefraudeerd hebt. In ernstige gevallen van bijstandsfraude kan de gemeente je uitkering beëindigen
 • Je recht hebt op een andere uitkering, zoals een WW- of WIA-uitkering
 • Je studiefinanciering ontvangt
 • Je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
 • Je in de gevangenis zit
 • Bij overlijden
bijstandsuitkering stopgezet
Bijstandsuitkering stopgezet! Bron afbeelding: Pixabay

Fout van de gemeente

Soms wordt door een fout van de gemeente je bijstandsuitkering beëindigd. Het komt meestal niet vanzelf goed en je moet zelf actie ondernemen. Neem contact op met de gemeente om te achterhalen waarom je uitkering is stopgezet. Soms gaat het gewoon om een foutje of om een misverstand. Bij de gemeente werken ook maar mensen en die maken natuurlijk ook wel eens een fout. Lukt het niet om er met de gemeente uit te komen en je vindt echt dat je uitkering ten onrechte is stopgezet, dan kun je ook bezwaar maken. Zo’n bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend bij de gemeente. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit om de uitkering te beëindigen. Dit is best een ingewikkeld proces. Ben je hierin niet thuis, dan is het raadzaam juridisch adviseur of een advocaat in de arm te nemen.

bijstandsuitkering stopgezet
Soms maakt de gemeente een foutje. Bron afbeelding: Pixabay

Bijstandsuitkering stopgezet: Hoe werkt dat?

De gemeente mag een uitkering alleen beëindigen of opschorten op grond van een schriftelijk besluit waarin de redenen staan vermeld waarom de bijstandsuitkering stopgezet is. Deze brief heet de beëindigingsbeschikking. Hierin deze staat naast de reden van beëindiging, ook of je eventueel nog geld terugkrijgt of geld moet terugbetalen. Niet iedere gemeente verstuurt die beëindigingsbeschikking (op tijd) en soms moet je daar achteraan zitten. Zodra je deze brief hebt, zorg dan dat je zo snel mogelijk tegemoet komt aan de redenen voor stopzetting die in het brief worden genoemd. Hiervoor wordt een hersteltermijn geboden. Dat is een periode waarin je de vereiste informatie toch nog kunt inleveren. Ook kan het zijn dat je een nieuwe uitnodiging voor een gesprek krijgt. Zo’n hersteltermijn kan een aantal werkdagen of twee weken zijn. Dat is per gemeente weer anders.

Onderzoek van de gemeente

Lever je binnen de hersteltermijn de vereiste informatie toch nog in en kom je op gesprek, dan stopt normaal gesproken de opschorting. De gemeente onderzoekt natuurlijk wel of je nog recht hebt op een uitkering. Als uit dat onderzoek blijkt dat je inderdaad recht hebt op de uitkering, dan wordt deze weer aan je betaald. Ook krijg je een nabetaling van de bijstand die door de opschorting hebt niet hebt ontvangen. Een andere uitkomst van het onderzoek van de gemeente kan zijn dat je teveel bijstand hebt gekregen? Dan moet je dat aan de gemeente terugbetalen. In het ergste geval blijkt dat je geen recht meer hebt op bijstand. Dan stopt uw uitkering definitief en het te kan zijn dat je de gemeente bijstand moet terugbetalen.

Als je binnen de hersteltermijn niet met de gevraagde informatie komt of niet op gesprek verschijnt, dan de gemeente niet bepalen of je nog recht hebt op bijstand. Je uitkering wordt stopgezet. En teveel ontvangen bijstand moet je dan terugbetalen.

bijstand terugbetalen
Teveel ontvangen bijstand moet je terugbetalen. Bron afbeelding: Franklin Heijnen via Flickr

Wat is het verschil tussen opschorten en beëindigen?

Beëindigen (ook wel blokkeren genoemd) en opschorten zin twee verschillende zaken. Als de gemeente denkt dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering of denkt dat je een lagere uitkering zou moeten krijgen, dan mag de gemeente jouw uitkering blokkeren. De uitbetaling van de uitkering wordt dan stopgezet in afwachting van de uiteindelijke beslissing. Hoe lang de uitbetaling van de bijstandsuitkering mag worden geblokkeerd, is niet in de wet geregeld.

Opschorten is van tijdelijke aard en een bijstandsuitkering mag voor de duur van ten hoogste acht weken worden opgeschort. Je krijgt dan voor maximaal 8 weken geen uitkering krijgt. Dit gebeurt als de gemeente vindt dat je je niet aan de inlichtingenplicht hebt gehouden. De gemeente bepaalt dan dat je tijdelijk geen recht heeft op bijstand.

Bijstandsuitkering stopgezet na een tip

Het kan dat je uitkering wordt gestopt na een tip. Maar dat gebeurt niet zomaar. Er gaat wel heel wat onderzoek aan vooraf. Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden bij de gemeente. Ook als er een vermoeden bestaat dat iemand onterecht een uitkering krijgt, kun je dat melden. Natuurlijk wordt de gekeken of de tip relevant is en of deze goed onderbouwd is. Als dat zo is, dan wordt er een onderzoek gestart. Er wordt gekeken of de tip klopt en er wordt bewijs verzameld.

Vooronderzoek

Er wordt een vooronderzoek gedaan waarbij open bronnen worden bekeken, zoals gegevens van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Ook sociale media worden gecontroleerd. Zo kan een Facebook-profiel veel vertellen over iemands leven. Er kan ook worden gekeken of de uitkeringsontvanger actief is op Marktplaats. Verder worden bankafschriften van een jaar opgevraagd, bezittingen in het buitenland worden nagetrokken, buren worden ondervraagd, enzovoorts. Dit gebeurt allemaal om te controleren of de eerste tip, of andere informatie die tijdens het onderzoek naar boven is gekomen, klopt.

bijstandsuitkering stopgezet
De gemeente doet uitgebreid onderzoek, voordat je uitkering wordt beëindigd. Bron afbeelding: Pixnio

Huisbezoek

Naast dit vooronderzoek kan de onderzochte persoon worden uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. Ook kan de gemeente zonder waarschuwing op huisbezoek komen. Tijdens het huisbezoek wordt gekeken naar je woonsituatie, zoals de aanwezigheid van persoonlijke eigendommen, indeling van de woning, of je een kamerhuurder in huis heeft en andere zaken. De gemeente checkt of dit klopt met de eigen gegevens. Soms is zo’n huisbezoek op afspraak en soms komen medewerkers van de gemeente onverwacht langs. Je mag het bezoek weigeren, maar dan krijg je misschien geen uitkering (meer). De gemeente kan dan namelijk niet vaststellen of je recht heeft op de uitkering.

huisbezoek
De gemeente kan op huisbezoek komen. Bron afbeelding: Matthijs via Flickr

Regels

Overigens moeten de medewerkers van de gemeente zich bij zo’n huisbezoek wel houden aan enkele regels. Zo moeten ze zich kunnen legitimeren. Ook moeten ze uitleggen wat het doel is en moet je toestemming geven voor zo’n huisbezoek. Daarnaast moeten ze aangeven wat de gevolgen zijn voor je uitkering, als je besluit niet mee te werken aan het huisbezoek. En als laatste moeten ze na afloop een rapport opstellen waarin staat wat de redenen waren voor het huisbezoek en waarin staat dat ze zich aan alle regels hebben gehouden.

Uitkomst onderzoek

Als het onderzoek uitwijst dat je je niet aan de regels hebt gehouden of bijstandsfraude hebt gepleegd dan beoordeelt de gemeente wat dit betekent voor je recht op bijstand. De gemeente kan je uitkering (eventueel met terugwerkende kracht) aanpassen of beëindigen. Bij fraude moet je de de onterecht ontvangen terugbetalen en zelfs een boete betalen. Heb je een wijziging vergeten door te geven of was je hiervan niet op de hoogte, dan je een waarschuwing krijgen. Soms krijg je ook een boete krijgen.

Als de binnengekomen tip toch niet klopt, krijg je dat achteraf te horen. Je krijgt dan een brief waarin staat dat er een onderzoek naar je is uitgevoerd, maar dat er geen gevolgen zijn.

Bronnen: Antwoord Op, Bijstandsbode, Dagblad van het Noorden, Rijksoverheid, Sociaal Verhaal, Tubantia

Deel dit bericht:

9 gedachten over “Bijstandsuitkering stopgezet! Kan dat zomaar?”

 1. Het is absoluut niet waar, dat gemeente kijkt of een tip klopt, en de regels van huisbezoeken lappen ze ook aan hun laars.
  de sociaal rechercheurs gaan als beesten tekeer(nee als monsters want beesten zijn eerlijk)
  het is een vreselijk systeem, wat niet deugd.
  en de hele participatiewet incl fraudebestrijding moet op de schop.
  Natuurlijk als er echte bewijzen zijn dat iemand fraudeert moet dat bestraft worden, dat zou overigens overal bestraft moeten worden, niet alleen in de bijstand.
  Maar de straffen zijn veel te hoog voor het doorgeven van een valse tip.
  vaak zijn de tips vals door een jaloerse ex of een wraakactie van een boos iemand.
  dit moet echt stoppen!!!!!

  Beantwoorden
  • Hi Anne Marie

   Je hebt helemaal gelijk !!
   Mijn vriend hebb ze nu ook door n
   Valse tip brief gestuurd dat zijn
   Bijstand per direkt word gestopt..
   En staat ook leuk in de beëindiginsbrief dat ie meteen maar n boete v 8000 eu moet gaan terug betalen .
   En dat door n jaloerse ex of iem anders die hem gaat.
   Ik nog gebeld gister met schuldafdeking of ie n voorschot kan krijg voor te eten en rekeningen betalen. Maar nee. Je moet gewoon lekker 8 weken wachten nadat we n bezwaarschrift door n advo hebb laten opsturen ..
   Is gewoon niet normaal dat onschuldige mensen zo niet geloofd worden en hij gaat nu n rechtzaak asnspannen tegen valse beschuldigingen en dat ze zomaar 8 wk geen geld geven .

   Beantwoorden
 2. Volgens mij wilde de heer Koppers weten hoeveel vermogen je op mag bouwen als je al in de bijstand zit, door spaarzaam te leven en geld opzij te zetten.
  Voor zover ik weet mag je als je in de bijstand zit netzoveel sparen als je kunt en wordt je uitkering niet ineens opgeschort als je boven een bepaald bedrag aan spaargeld uitkomt.

  Beantwoorden
  • De Participatiewet artikel 34 lid 2 c schrijft voor dat opgebouwd spaargeld tijdens de periode van uitkering NOOIT tot het vermogen mag worden gerekend. Een rechter stelde dat “eens gegeven blijft gegeven”. Met andere woorden je kunt niet een uitkering geven en die later weer terug vragen als je je keurig aan de regels hebt gehouden.

   Beantwoorden
   • Dit kan nu wel in de wet staan maar gemeenten hanteren blijkbaar toch hun eigen regels. Als blijkt dat je boven de voor jou geldende norm uit bent gekomen na een paar jaar sparen van en in de bijstand dan zeggen ze toch vaak ‘eerst de rest opeten’.

    Beantwoorden
 3. Hoeveel vermogen je mag hebben, hangt af van je situatie:

  Heb je een gezin? Dan krijgt je geen uitkering als de waarde van uw gezinsvermogen meer is dan € 12.450. Als je alleenstaand bent, dan mag je maximaal € 6.225 hebben. Heb je een eigen huis geldt een extra vrijlating. De bijstand krijgt u als lening totdat de overwaarde van je woning minder is dan € 52.500. Je moet de lening terugbetalen na het beëindigen van de uitkering of na verkoop van het huis.

  Beantwoorden
 4. Ik ontvang een bijstanduitkering een paar maanden geleden hebben ze een steekproef bij mij gedaan , mij vermogen was opgebouwt door dat ik zuinig leef en spaar. Ik kreeg vervolgens bericht dat ik recht heb op bijstand. Nu is mijn vraag hoeveel mag je vermogen mag je in totaal ? Tot dat de gemeente zegt u hebt genoeg vermogen en moet deze eerst opmaken bestaat er zo iets ? Zou graag hier antwoord op krijgen.

  Beantwoorden
  • Dag Sjaak, je hebt recht op vrij te laten vermogen bij aanvang bijstand. Voor alleenstaanden is dat ongeveer € 6800,00. Spaar je van je uitkering dan mogen ze dat niet tot je vermogen rekening. Koop je bijv. een auto van dat spaargeld dan is dat omzetting van vermogen en telt dus ook niet mee. Succes en sterkte!

   Beantwoorden

Plaats een reactie