Bijstandsschuld terugbetalen: Amsterdam heeft niet langer voorrangspositie

De gemeente Amsterdam is niet meer de eerste schuldeiser wanneer inwoners een bijstandsschuld moeten terugbetalen. Hiermee is Amsterdam de eerste gemeente die haar preferente positie opgeeft bij bijstandsschulden.

Bijstandsschuld terugbetalen

Amsterdam gaat in het vervolg sneller akkoord met een schuldenregeling als inwoners onterecht gekregen bijstand niet kunnen terugbetalen. Hiermee is Amsterdam de eerste gemeente die zijn voorrangspositie opgeeft. De reden achter deze maatregel is om te voorkomen dat Amsterdammers met weinig geld gebukt gaan onder hoge schulden.


Schuldenregeling

Nu is het zo dat het vaak lastig is om een regeling te treffen over hoge schulden. Als er bijstandsschulden in het spel zijn, wordt de gemeente standaard als eerste terugbetaald. Hierdoor blijft er minder overblijft voor de andere schuldeisers. Het komt geregeld voor dat andere schuldeisers, vaak kleinere bedrijven, niet akkoord gaan met een regeling, waardoor de hele schuldenregeling stukloopt. Uit een onderzoek blijkt dat schuldeisers vaker wél samen tot een schuldenregeling komen wanneer de gemeente afstand zou doen van die preferente positie. Amsterdam. De gemeente verwacht dat het aantal mensen dat een nieuwe schuldenvrije start kunnen maken door de maatregel met 15% toeneemt. Amsterdam zal hierdoor wel minder schulden innen.

Preventie

Verder gaat Amsterdam inzetten op preventie door Amsterdammers beter te informeren en extra begeleiding te bieden. Veel mensen met een bijstandsuitkering begrijpen de regels en procedures niet altijd even goed. De Participatiewet is te ingewikkeld voor hen. Hierdoor worden er onbewust fouten gemaakt of wordt niet altijd de juiste informatie doorgegeven. Extra aandacht moet onverwachte (financiële) consequenties voorkomen.

bijstandsschuld  terugbetalen.

Regeling bij bijstandsschuld terugbetalen

Daarnaast komen meer bijstandsschulden in aanmerking voor een schuldenregeling. Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken, Dennis Wiersma besloot namelijk dat wanneer bijstandsontvangers niet hebben voldaan aan de inlichtingenplicht zij alsnog een schuldenregeling kunnen krijgen. Alleen bijstandsschulden die opzettelijk of door ‘grove schuld’ Zijn ontstaan, komen nog altijd niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Bronnen: Amsterdam, Parool, Schulinck, Trouw

Deel dit bericht:

Plaats een reactie