Jongeren met een bijstandsuitkering hebben vaak financiële problemen

Jongeren met een bijstandsuitkering hebben vaak langdurig last van financiële problemen. Daarnaast worden ze onvoldoende ondersteund door gemeenten.

Watertrappelen in de bijstand

Jongeren tot 21 jaar moeten te lang wachten op een uitkering, ontvangen niet altijd genoeg geld om rond te komen en krijgen weinig mogelijkheden om een opleiding te volgen. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Watertrappelen in de bijstand.

Bijzondere groep

Jongeren met een bijstandsuitkering met een leeftijd tussen 18 en 21 jaar, vormen een bijzondere groep. Hun ouders hebben nog een onderhoudsplicht. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor een volledige bijstandsuitkering en ontvangen slechts € 258,- per maand. Vullen ouders de uitkering niet aan, dan moeten gemeenten dat doen. Maar niet alle gemeenten doen dat voldoende en daarnaast zijn er verschillen tussen gemeenten. Ook lopen jongeren tegen knelpunten aan in de wet- en regelgeving voor hun uitkering, zoals de verplichte zoektermijn naar werk en opleiding van vier weken.

Ingewikkeld

Een ander knelpunt voor jongeren met een bijstandsuitkering, is de ingewikkelde procedure en de onduidelijke manier van informeren. Bovendien is deeltijd werken vanuit de bijstand volgens de Ombudsman onnodig ingewikkeld en lang niet altijd lonend. 

Opleiding

Daarnaast is het beleid er niet op gericht om jongeren vanuit de bijstand een opleiding te laten volgen. En als ze in de schuldhulpverlening zitten, is het helemaal lastig. Maar juist een opleiding, kan ervoor dat zij uit de bijstand komen en blijven.

Aanbevelingen Ombudsman

De Nationale Ombudsman vindt dat overheid moet voorkomen dat jongeren in de bijstand tot 21 jaar onder het sociaal minimum terechtkomen en financiële problemen
krijgen. In het rapport doet de Nationale Ombudsman de volgende aanbevelingen:

  • Schaf de verplichte zoektermijn naar werk of opleiding voor jongeren tot 21 jaar af.
  • Gemeenten moeten de bijstandsuitkering voor jongeren zonder ouderlijk vangnet aanvullen tot het sociaal minimum
  • Zet in op duurzame uitstroom uit de bijstand.
  • Informeer jongeren proactief en in begrijpelijke taal.
  • Zorg voor goede (financiële) begeleiding, die aansluit op de persoonlijke situatie van de jongere.
Jongeren met een bijstandsuitkering

Derde onderzoek

Het rapport Watertrappelen in de bijstand is het derde onderzoek van de ombudsman naar de financiële problemen van verschillende groepen sociale minima.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Divosa, Nationale Ombudsman, NPO Radio 1

Deel dit bericht:

Plaats een reactie