Helft van mensen met bijstand langdurig werkloos

Niet alle mensen met bijstand hebben evenveel kans om werk te vinden en uit de bijstand te komen. De meest kansarme groep blijft steeds langer afhankelijk van de uitkering. Ook lijkt het voor vrouwen moeilijker om van de uitkering af te komen. Dit blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom bijstand 2016 – 2021 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Benchmark

Divosa Benchmark Werk & Inkomen heeft de afgelopen week publicatie In-, uit- en herinstroom bijstand 2016 – 2021 gepubliceerd. Divosa voerde dit onderzoek uit samen met adviesbureau BMC en Stimulansz. In de periode 2016-2021 hebben er minder mensen een bijstandsuitkering, maar niet iedereen had evenveel kansen om uit te stromen. De groep mensen met een bijstandsuitkering ziet er dan ook wezenlijk anders uit dan in 2016. In 2021 had bijna de helft van de groep meer dan vijf jaar een uitkering. In 2016 was dat nog ‘maar’ een derde van alle bijstandsgerechtigden. Ook blijkt uit dit onderzoek bleek dat de afgelopen vijf jaar vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond de bijstand instroomden. Daarnaast bleek dat mensen van boven de 45 jaar het minder vaak lukte om uit de bijstand te komen.

Afroming bijstandspopulatie

Dat betekent dat er sprake is van ‘afroming’ van de groep mensen met een bijstandsuitkering. Dat betekent dat de groep die het meest ‘arbeidsfit’ is, de weg naar werk weet te vinden. De meest kansarme groep blijft achter. Ook zijn er steeds meer herinstromers; mensen die al eerder een uitkering hadden, vervolgens de bijstand verlaten maar toch later een beroep moeten doen op de bijstand.

mensen met bijstand

Mensen met bijstand: in- en uitstroom

Uit het onderzoek van Divosa blijkt dat jongeren tot 35 jaar ongeveer de helft uitmaken van de instroom in de bijstand. Ook zijn er relatief veel alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond die instromen in de bijstand. De groepen die uitstromen zijn vaak jongeren. Ook is in de afgelopen vijf jaar de percentuele uitstroom van mensen met een migratieachtergrond toegenomen. ook is gebleken dat vrouwen minder vaak uitstromen dan mannen en dat hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om uit de bijstand te stromen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat naarmate iemand langer een bijstandsuitkering ontvangt, de kans dat diegene werk vindt en uitstroomt kleiner. 

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Divosa, Gemeente.nu, Stimulansz

Deel dit bericht:

Plaats een reactie