Aanpassing van de Participatiewet noodzakelijk

Aanpassing van de Participatiewet noodzakelijk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) pleit voor een aanpassing van de Participatiewet. De wet heeft een te grote focus op betaald werk. Dat is weinig realistisch, want veel bijstandsgerechtigden kampen namelijk met meerdere problemen. Door alleen te richten op uitstroom naar betaald werk worden deze mensen niet altijd goed geholpen. Dit blijkt uit het onderzoek Een brede blik op de bijstand van het SCP.

Lees verder