Gekort op bijstand vanwege bedenkingen en principes

Veganist Joris werd gekort op de bijstand. De gemeente Gouda dacht dat hij de baan in de kaasfabriek weigerde. Een jarenlange strijd volgde en uiteindelijk kreeg Joris gelijk.

Aangeboden werk aanvaarden

Wanneer je in de bijstand zit, moet je aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden. Maar de veganist Joris wil geen ‘bijdrage leveren aan dierenleed, mensenleed en de aantasting van de kwaliteit van de aarde. Hij eet en gebruikt dan ook geen dierlijke producten. Hij kreeg het aanbod om in een kaasfabriek aan de slag te gaan, maar dat stond wel erg ver af van zijn veganistische levenswijze en had geen affiniteit heb met het product kaas. Maar hij zag het wel als een kans om betaald werk te verrichten. Liever had hij werk in een functie die aansloot bij zijn opleiding als maatschappelijk werker. Bij de recruiter die hem de baan in de kaasfabriek aanbood, uitte Joris dan ook zijn bedenkingen. Joris werd niet aangenomen.

Gekort op bijstand

De gemeente ging ervan uit dat hij deze baan had geweigerd. Daarop kortte Gouda zijn uitkering een maand met honderd procent. Hij had zich volgens de gemeente, ‘verwijtbaar niet gehouden aan de wettelijke verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden’. Het bezwaar van Joris wees de gemeente Gouda in 2019 van de hand. In 2020 kreeg hij ook van de lagere rechter ongelijk.

Principes en bedenkingen

De hoogste bestuursrechter koos bijna vier jaar later, zijn kant. De gemeente kan de stelling niet hard maken dat hij werk zou hebben geweigerd of zich niet constructief genoeg opstelde.

gekort op bijstand

Antwoord rechter

Van het sollicitatiegesprek zijn geen gespreksverslagen. Mails van de gemeente en de consultant, waarmee de gemeente de sanctie onderbouwde, zijn maanden na het gesprek opgesteld en schetsen het beeld dat Joris zelf aangaf niet te willen. Joris geeft toe dat hij bedenkingen bij het werk in de kaasfabriek had. Maar mag je je bedenkingen uiten bij een baan die je is opgelegd, als je in de bijstand zit en de baan druist in tegen je principes of je hebt er geen affiniteit mee. Volgens de rechter is het antwoord hierop ‘ja’. En dat is wat anders dan het belemmeren van geaccepteerde arbeid.

Bronnen: AD, De Stentor, Trouw

Deel dit bericht:

Plaats een reactie