Geen studiefinanciering? Dan maar een bijstandsuitkering?!

Als je student bent, maar geen studiefinanciering ontvangt, heb je dan recht op een bijstandsuitkering? Een student (27) die afgelopen collegejaar bij Saxion stond ingeschreven, vond van wel. Hij had namelijk geen recht meer op studiefinanciering en het lukt hem niet om te werken naast een voltijds studie en mantelzorg. De student stapte naar de rechter, maar gaf de gemeente Lochem, die de aanvraag afwees, gelijk. De bijstand is hiervoor niet bedoeld.

Geen studiefinanciering meer

De student vroeg in april 2020 bijstand aan. Hij had namelijk geen recht meer op studiefinanciering, doordat hij de maximale periode (7 jaar) aan financiering had ontvangen. De gemeente liet hem weten dat de student een startkwalificatie heeft. Hij heeft namelijk een havo-diploma op zak en daardoor de mogelijkheid om werk te zoeken én te vinden. De student woont bij zijn grootouders en zegt mantelzorg te verlenen. De gemeente was niet ontvankelijk voor dit argument, omdat hij die zorgtaken niet inzichtelijk had gemaakt.


Financiële noodsituatie

De student gaf bovendien aan er een financiële noodsituatie was ontstaan, waardoor hij niet langer in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien. Hierdoor was hij genoodzaakt was om te blijven lenen, waardoor zijn schulden oplopen. De gemeente Lochem vertelde dat de bijstandsuitkering was geweigerd omdat de student had aangegeven geen tegenprestatie te kunnen leveren omdat hij gedeeltelijk zorg draagt voor zijn grootouders. Maar mantelzorg vormt geen dringende redenen om te worden ontheven van de arbeidsverplichtingen. De rechter liet weten dat jongeren uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat ze hun verplichtingen die gesteld zijn in de Participatiewet, niet willen nakomen, geen recht hebben op algemene bijstand.

Bijbaantje

Ook is de rechtbank het eens met het verhaal van de gemeente en geeft mee dat veel studenten hun studie medefinancieren door een bijbaantje. De rechter vond het opmerkelijk dat de student zegt niet in z’n levensonderhoud te kunnen voldoen, maar wel overschrijvingen maakt van zijn beleggingsrekening om aan lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Dus ook het argument van oplopende schulden is niet aannemelijk voor de rechter. En dan nog is de bijstand er niet voor het aflossen van gemaakte schulden.

studiefinanciering

Uitspraak

De rechter deed afgelopen 15 september uitspraak. En die uitspraak was dan ook dat de student door terecht was uitgesloten van het recht op bijstand.

Bronnen: Rechtspraak, Sax Now, De Telegraaf

Deel dit bericht:

Plaats een reactie