Wordt de Rotterdamwet in Almelo ingevoerd?

Almelo wil werklozen en criminelen sociale huurwoning weigeren via Rotterdamwet. Concreet betekent dit dat mensen uit een andere gemeente afkomstig zijn, afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, geen sociale huurwoning in Almelo kunnen krijgen. Op deze manier wil het gemeentebestuur de stad leefbaarder en veiliger maken én minder gaan uitgeven aan de bijstand.

2600 bijstandsuitkeringen

Almelo heeft relatief gezien een extreem hoog aantal mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. In totaal zijn het er 2600. Per jaar groeit dit aantal met gemiddeld 30 bijstandsuitkeringen doordat mensen met weinig geld die van elders komen, een sociale huurwoning zoeken in Almelo en vervolgens een bijstandsuitkering aanvragen. Deze ‘ongewenste’ toestroom wordt volgens de wethouder sociale zaken Arjen Maathuis (VVD) aangewakkerd door het grote aanbod aan goedkope sociale huurwoningen in de stad.


Wat is de Rotterdamwet?

De Rotterdamwet heet officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. De wet dient om om het aantal personen met een laag inkomen in stadswijken te reguleren. In de wet zijn drie instrumenten genoemd voor selectieve woningtoewijzing ter verbetering van de leefbaarheid, namelijk het weren van woningzoekenden op basis van de aard van het inkomen, het voorrang verlenen aan woningzoekenden met bepaalde sociaaleconomische kenmerken en het weren van woningzoekenden die in het recente verleden overlastgevend en/of crimineel gedrag hebben ontplooid. De Gemeenteraad kan de de Minister verzoeken om een complex, straat of gebied aan te wijzen voor toepassing van selectieve woningtoewijzing op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet).

Rotterdamwet

Almelo wil deze toestroom stoppen door de Rotterdamwet in te voeren en de stad ‘beter in balans’ te brengen. Daarbij gaat het om kwetsbare wijken, zoals delen van het Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, De Riet en Kerkelanden. In deze wijken nemen veel mensen die in armoede leven, hun toevlucht, omdat de huren er laag zijn.

Rotterdamwet

Inkomenseis opleggen

Van mensen die een woning in Almelo willen huren, wordt geëist dat zij beschikken over ‘inkomen uit werk’. Dat mag ook een (nabestaanden)pensioen zijn of studiefinanciering. het plan is om deze inkomenseis op te leggen aan alle woningzoekenden die korter dan zes jaar in de regio woonachtig zijn.

Bronnen: Rotterdam.nl, De Stentor, Tubantia, Wikipedia

Deel dit bericht:

Plaats een reactie