Aantal mensen met bijstandsuitkering is verder gedaald

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is verder gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er vorig jaar 19.000 minder mensen bijstand ontvingen dan in 2018.

Mensen met een betaalde baan

Eind vorig jaar hadden negen miljoen mensen in Nederland werk. Het aantal mensen met een betaalde baan bedroeg 69 procent van de beroepsbevolking. Nog nooit was dit aandeel zo groot. Dat komt door de aanhoudende economie groei.


Mensen met bijstandsuitkering

Tussen 2009 en2016 steeg het aantal mensen met een bijstandsuitkering en in totaal kwamen er toen 160.000 personen bij. De laatste jaren, vanaf 2017 nam het aantal bijstandsgerechtigden af met in totaal 51.000 personen. Ook vorig jaar is het aantal mensen dat in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, is in 2019 weer minder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaten er eind december 413.000 mensen in de bijstand, 19.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal daalt al sinds 2017.

Jonger dan 45 jaar

In 2019 is het aantal bijstandsgerechtigden voornamelijk gedaald onder personen jonger dan 45 jaar. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5000 en de daling bij de 27- tot 45-jarigen bedroeg 13.000. Het aantal 45-plussers in de bijstand nam slechts met minder dan 1 procent af. het CBS denkt dat dit komt omdat deze groep minder kansen op de arbeidsmarkt heeft, waardoor ze eerder of langer een beroep op de bijstand moeten doen. Ook speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. In 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden.  Bijstandsontvangers die tegen de AOW-leeftijd aan zitten, konden daardoor de bijstand pas 4 maanden later inruilen voor pensioen.

Migratieachtergrond en bijstand

Voor het tweede jaar op rij is in 2019 is de daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald bij zowel personen met een Nederlandse als met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Voor bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is het al het vierde jaar op rij dat hun aantal terugloopt. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond kwam deze afname twee jaar later op gang. Dat komt doordat er enkele jaren terug nog veel Syriërs een beroep deden op de bijstand. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouder) kunnen een beroep doen op bijstand wanneer zij onvoldoende inkomen of vermogen hebben.

mensen met bijstandsuitkering

De keerzijde van de uitstroom uit de bijstand

De uitstroom uit de bijstand is natuurlijk gunstig nieuws. Toch bleek in november 2019, uit onderzoek van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, dat een derde van de mensen die uit de bijstand stromen, binnen 5 jaar opnieuw een bijstandsuitkering hebben. Ook is volgens Sociaal en Cultureel Planbureau de kans op werk voor mensen met een bijstandsuitkering sinds 2015 nauwelijks is toegenomen.

Bronnen: CBS, NOS, NRC, Welingelichte Kringen

Deel dit bericht:

Plaats een reactie