Bijstandsdichtheid voor het eerst in 2017 toegenomen

Voor het eerst sinds 2017 is de bijstandsdichtheid toegenomen en is het aantal bijstandsgerechtigden gegroeid. Van elke duizend inwoners, hebben er 28 een bijstandsuitkering. Deze stijging betekent een trendbreuk na een aantal jaren van dalende bijdstandscijfers. De stijging vind je met name onder mannen en jongeren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Trendbreuk

Medio 2009, gedurende de kredietcrisis en de nasleep daarvan, steeg het aantal bijstandsgerechtigden van 22 op 1000 naar ruim 30 op 1000 in 2017. Vanaf 2017 zette een daling van de bijstandsdichtheid in. Er was toen al enkele jaren sprake van economisch herstel. Maar de coronacrisis heeft deze trend gestopt en halverwege 2020 hadden gemiddeld 30 op de 1000 Nederlanders een bijstandsuitkering, een kleine stijging ten opzichte van een jaar eerder.


Top 8 gemeenten met de hoogste bijstandsdichtheid

In totaal telt Nederland 425.000 mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering (oktober 2020). In acht gemeenten lag het aantal bijstandsuitkeringen medio 2020 een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam, Arnhem, Enschede, Den Haag, Groningen, Heerlen, Leeuwarden en Rotterdam ontvangen meer dan 50 inwoners per duizend een bijstandsuitkering. De hoogste bijstandsdichtheid is vooral te vinden in en om de grote steden, en in het noorden van het land. In Rotterdam, waar de bijstandsdichtheid al sinds 2009 de hoogste is van alle gemeenten, hebben 68 van elke 1000 inwoners een uitkering. Opvallend is dat Utrecht in deze top 8 ontbreekt. Naast deze top 8 is de de bijstandsdichtheid in 2020 in het noorden van Nederland het hoogst. Ameland kent de minste bijstandsgerechtigden: minder dan 2 op de 1000 inwoners ontvangen bijstand.

Wat is de bijstandsdichtheid?

Het CBS omschrijft bijstandsdichtheid als het aandeel van de bevolking met een bijstandsuitkering, uitgedrukt in het aantal personen met een algemene bijstandsuitkering per duizend inwoners. Een bijstandsdichtheid van28 betekent dus dat van elke 1000 inwoners, er 28 leven van een bijstandsuitkering.

Stijging bijstandsuitkeringen onder jongeren en mannen

De grootste stijging in de periode van 2019 op 2020 is te zien bij de jongen. Mensen in de leeftijdsgroep 18-27 jaar. hebben namelijk vaker een flexibele baan en flexibel werk is immers gevoeliger voor economische ontwikkelingen. Daarnaast steeg tussen 2019 en 2020 het aantal bijstandsuitkeringen onder mannen, terwijl dat bij vrouwen juist daalde. Wel doen mannen al jaren minder vaak een beroep op de bijstand dan vrouwen en ligt de bijstandsdichtheid onder vrouwen nog steeds hoger.

bijstandsdichtheid

Bijstandsafhankelijkheid stijgt

De verwachting is dat de komende maanden en jaren het aantal bijstandsuitkeringen flink gaat stijgen. In het slechtste scenario groeit de bijstandsafhankelijkheid zelfs met 51 procent.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS, Friesch Dagblad, RTL, VNG Nieuws

Deel dit bericht:

Plaats een reactie