Haagse bijstandsgerechtigden frauderen voor €42 miljoen

Haagse bijstandsgerechtigden frauderen voor zeker €42 miljoen. De gemeente Den Haag moet die miljoenen nog terugkrijgen van bijstandsontvangers die gesjoemeld hebben met hun bijstandsuitkering. In totaal moet Den Haag nog een bedrag van €81,5 miljoen ontvangen aan bijstandsgelden.

Nog te incasseren bijstandsgelden

Na vragen van de Haagse Stadspartij en de Islam Democraten om een soepeler beleid voor het kwijtschelden van bijstandsschulden, liet wethouder Bert van Alphen weten wat de exacte bedragen aan nog te incasseren bijstandsgelden waren. De politieke partijen vinden de cijfers schokkend en met name het fraudebedrag is gigantisch.

Haagse bijstandsfraude in cijfers

In 2019 telde Den Haag circa 28.000 mensen met een bijstandsuitkering. In totaal hebben bijna 20.000 Haagse bijstandsgerechtigden een bijstandsschuld bij de gemeente en gemiddeld moeten zij elk iets meer dan €4000,- aan te veel ontvangen bijstandsuitkeringen terugbetalen. In totaal bedraagt de Haagse bijstandsschuld op tot €81,5 miljoen. Begin dit jaar hadden ongeveer 9000 mensen een bijstandsschuld die ouder was dan 3 jaar, waarop is afbetaald en van alle in 2019 door de gemeente beëindigde bijstandsvorderingen was de gemiddelde aflossingsduur bijna 23 maanden. Zeker €42 miljoen moet worden terugbetaald vanwege fraude en circa €22 miljoen heeft onschuldiger oorzaken. Dit laatste kan gaan om mensen die automatisch een voorschot op hun bijstandsuitkering ontvangen, maar waar van later blijkt dat de uitkering terugbetaald moet worden als de uitkering toch niet wordt verleend. Ook kan het zijn dat mensen die parttime werken met een flexibel contract, hun inkomsten verkeerd hebben inschatten, zodat ze soms uitkeringsgeld terug moeten betalen.

Inlichtingenplicht

Bij bijstandsfraude gaat het ook niet altijd om zware gevallen. Vaak gaat het om het schenden van de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat je de gemeente moet informeren over alles wat van belang kan zijn voor het recht op en de hoogte van een bijstandsuitkering. Geef je niet alle informatie aan de gemeente door, dan betekent dit dat de inlichtingenplicht is overtreden. De gemeente kan dan het teveel ontvangen bedrag aan bijstand terugvorderen en zelfs een boete opleggen.

Haagse bijstandsgerechtigden

Controle Haagse bijstandsgerechtigden

Vorig jaar is Den Haag gestart met het doorlichten van het bestand met Haagse bijstandsgerechtigden . Zo’n 6000 Hagenaren die langer dan 1,5 jaar bijstand krijgen, werden in het eerste halfjaar gecontroleerd. Van hen verloren er 115 hun uitkering vanwege bijstandsfraude. Ook bleek dat veel mensen meer bijstand kregen dan waar ze recht op hebben. Dat kon zijn omdat ze in huis woonden met meerdere uitkeringsgerechtigden. In zo’n geval wordt de uitkering van alle bewoners gekort. Dit bleek lang niet altijd te zijn gebeurd.

Betalingsregeling

Den Haag is behoorlijk coulant voor mensen die te veel aan bijstand hebben ontvangen, maar niet hebben gefraudeerd. Als zij goed meewerken aan een betalingsregeling worden de schulden na 4 jaar in geheel kwijtgescholden. Heb je een schuld bij de gemeente omdat je hebt gefraudeerd, dan scheldt de gemeente die na 10 jaar kwijt. De betrokkene moet dan natuurlijk wel goed hebben meegewerkt aan een betalingsregeling.

Handhaving bijstandsfraude

De gemeente Den Haag benadrukt dat het bij de de handhaving van bijstandsfraude uitgaat van een totale aanpak. Het gaat niet alleen om het opsporen en beboeten van de fraude. Ook preventie en voorlichting zijn een middel in de strijd om de bijstandsschuld terug te dringen.

Bronnen: AD, Omroep West

Deel dit bericht:

Plaats een reactie