Van bijstandsuitkering naar werk: wat kun je financieel verwachten?

Ga je van bijstandsuitkering naar werk? Dan kan dat best wat stress met zich meebrengen en tot financiële onrust leiden. Vooral als je niet weet wat je kan verwachten. Gaat je netto-inkomen omhoog als je gaat werken? En zo ja, met hoeveel dan wel? Op welke toeslagen heb je nog recht? In de ‘uitkering naar werk berekenaar’ kun je paar stappen checken op welke bedragen je mogelijk nog recht hebt.

Van bijstandsuitkering naar werk

De Uitkering naar werk berekenaar is een rekentool voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering en die aan het werk gaan. De rekentool geef inzicht in wat de gevolgen voor je inkomen zijn als je vanuit een uitkering gaan werken of meer uren gaan werken. Het mooie aan deze rekentool is dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de uitkering, maar ook met andere inkomsten zoals zoals armoederegelingen die in diverse gemeenten bestaan en toeslagen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag. Kun je deze toeslagen behouden of worden die toeslagen verlaagd als je meer gaat verdienen?


Financiële toekomst

Ga je van bijstandsuitkering naar werk of ga je meer uren draaien? Veel mensen weten vaak niet wat de gevolgen van werken of meer werken zijn voor hun inkomen. Die onzekerheid blijkt vaak een drempel te zijn om de stap naar werk of meer werk te zetten. In sommige gevallen betekent de stap naar werk niet dat je er financieel op vooruit gaat. Soms ligt de armoedeval op de loer. Deze armoedeval wordt veroorzaakt doordat toeslagen voor de huur en de zorgverzekering omlaag gaan en je geen recht meer hebt op gemeentelijke minimaregelingen omdat je nu eenmaal teveel verdient. De Uitkering naar werk berekenaar neemt die drempel weg omdat het inzicht geeft in je financiële toekomst. Overigens is de uitkomst een inschatting. De uitkomsten geven geen zekerheid over het recht op bepaalde uitkeringen.

Samenvoeging van meerdere rekentools

De rekentool is ontwikkeld door Nibud in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is een samenvoeging van meerdere tools, zoals de rekenhulpen van het UWV en de proefberekening toeslagen van de Belastingdienst. De Uitkering naar werk berekenaar van het Nibud voegt er nog iets aan toe. Deze tool laat namelijk ook het netto inkomen laat zien en toont bovendien de gemeentelijke inkomensondersteuning.

van bijstandsuitkering naar werk

Tool is vrij toegankelijk

De rekentool Uitkering naar werk berekenaar is vrij toegankelijk en je kunt hem zelf invullen. Je kunt de tool ook samen invullen met een professional. De resultaten zijn direct beschikbaar zodat je precies weet wat je overhoudt als je van bijstandsuitkering naar werk gaat.

Lees ook dit bericht dat eerder op BijstandsBlues verscheen.

Bronnen: Divosa, MUG Magazine, Rijksoverheid

Deel dit bericht:

Plaats een reactie