Uitkeringnaarwerk-berekenaar biedt financieel inzicht

De Uitkeringnaarwerk-berekenaar is een handig hulpmiddel waarmee je inzichtelijk kunt maken wat de financiële gevolgen zijn als je vanuit een uitkering gaat werken. Door het ingewikkelde sociale systeem van Nederland, is dat niet altijd duidelijk en verschilt het voor vrijwel iedereen.

Rekentool: Uitkeringnaarwerk-berekenaar

De Uitkeringnaarwerk-berekenaar is ontwikkeld door het Nibud in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De tool geeft mensen uit de doelgroep Participatiewet zoals mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een Wajong-uitkering inzicht in wat de gevolgen voor hun inkomen zijn als zij vanuit een uitkering gaan werken of meer gaan werken. Veel mensen vaak niet weten wat de gevolgen van werken of meer werken zijn voor hun inkomen en dat dit een drempel is om de stap naar werk of meer werk te zetten. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar geeft dit inzicht, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de uitkering, maar ook voor andere inkomsten zoals toeslagen. Wat is uiteindelijk je nettosalaris en wat blijft er onder aan de streep over.


Armoedeval ligt op de loer

In sommige gevallen betekent de stap naar werk niet dat je er financieel op vooruit gaat. Soms ligt de armoedeval op de loer. Deze armoedeval wordt veroorzaakt doordat toeslagen voor de huur en de zorgverzekering omlaag gaan en je geen recht meer hebt op gemeentelijke minimaregelingen (bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of het Jeugdfonds Sport & Cultuur). In Midden-Groningen is onlangs uit onderzoek gebleken dat die armoedeval een reëel probleem is. Zo gaan alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen er respectievelijk maximaal €126,- en €217,-per maand op achteruit gaan als ze door een hoger inkomen net buiten de minimaregelingen vallen.

Bekijk hieronder de presentatie van de rekentool Uitkering naar Werk door staatssecretaris Tamara van Ark en Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Voor wie is de Uitkeringnaarwerk-berekenaar?

De tool is gratis te gebruiken voor iedereen en is vrij toegankelijk. De tool zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om dagbesteding, beschut werk, een baan in het kader van de banenafspraak maar ook regulier werk. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar zal in de praktijk gebruikt worden door professionals die deze samen met de klant invullen.

Uitkeringnaarwerk-berekenaar
Wat zijn de financiële gevolgen als je vanuit een uitkering gaat werken? Bron afbeelding: Pxhere.

Hoe hoog wordt je inkomen?

Wil je weten of je er financieel op vooruit gaat als je vanuit een uitkering gaat werken? Ben je benieuwd hoe hoog je inkomen wordt en of je nog recht hebt op bepaalde toeslagen. Met Uitkeringnaarwerk-berekenaar weet je in ongeveer 15 minuten op welke bedragen je mogelijk recht hebt.

Bronnen: Dagblad van het Noorden, Nibud, Reformatorisch Dagblad, Rijksoverheid, RTV Noord, Salaris van Morgen

Deel dit bericht:

Plaats een reactie