Utrecht verruimt regels voor giften in de bijstand

De gemeente Utrecht verruimt regels voor giften in de bijstand. Ook wordt de witgoedregeling verruimt. Door deze maatregelen biedt de gemeente krijgen Utrechtse minima iets meer financiële armslag.

Utrechters met een laag inkomen

In Utrecht worden twee regelingen voor inwoners met een laag inkomen aangepast. Mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot €1000,- voortaan houden. Ook wordt de bijzondere bijstand voor het vervangen van witgoed een gift in plaats van een lening. Dit laatste geldt voor Utrechters met een inkomen tot het sociaal minimum. Bij beide regelingen de gemeente oog houden voor de persoonlijke situatie en maatwerk bieden, bijvoorbeeld wanneer een gift hoger is of als iemand een hoger inkomen heeft.


Utrechters met een bijstandsuitkering

Utrechters met een bijstandsuitkering mogen in het vervolg een gift die ze van bijvoorbeeld familie of vrienden krijgen, houden. Deze standaard vrijlating geldt ook voor maandelijkse bedragen tot €100,- per maand, met een maximum van €1000,-. Als een gift hoger is dan dat bedrag, wordt per situatie bekeken of deze gift vrijgelaten kan worden. Hiervoor werd bij iedere gift gekeken of deze kon worden vrijgelaten. In de nieuwe regeling wordt dat pas bekeken boven een bepaald bedrag.

Utrechters op bijstandsniveau

De andere regeling die verandert, geldt voor Utrechters met een inkomen op bijstandsniveau. Zij hebben recht op bijzondere bijstand als bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine kapot gaat en ze geen spaargeld hebben voor een nieuwe. In de oude witgoedregeling werd er bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een sociale lening, maar nu wordt dat standaard een gift.

Utrecht verruimt regels voor giften in de bijstand
Utrecht verruimt regels voor giften in de bijstand en de witgoedregeling

Nauwelijks rondkomen

De reden voor de verruiming van deze regels en een ruimere vrijlatingsregeling is dat de gemeente Utrecht merkt dat mensen die moeten leven van een minimuminkomen of van de bijstand, maar nauwelijks kunnen rondkomen. Door de regels te verruimen hebben deze mensen iets meer financiële armslag.

Bronnen: DUIC, Utrecht.nl, Utrecht Nieuws

Deel dit bericht:

Plaats een reactie