Einde aan de boodschappenboete bijstandsontvangers

Als het aan de Kamer ligt, komt er een einde aan de boodschappenboete en mogen mensen die van een bijstandsuitkering leven, jaarlijks tot €1200,- aan giften ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA hiertoe gesteund.

Boodschappenaffaire

Eind vorig jaar kwam de boodschappenaffaire in het nieuws. Een vrouw uit Wijdemeren moet €7.000,- aan bijstand terugbetalen omdat haar moeder jarenlang eenmaal per week boodschappen voor haar deed. De vrouw was het niet eens met de uitspraak van de gemeente en stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. De gemeente is volgens de Participatiewet verplicht om het hele bedrag terug te vorderen. Deze boodschappenaffaire leidde tot veel onbegrip over de opstelling van de gemeente. Die zou onnodig streng en onredelijk hardvochtig zijn.

Einde aan de boodschappenboete

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, mogen daar bovenop niet zomaar veel giften of geld ontvangen. Gemeenten zijn verplicht om geld terug te vorderen als mensen in de bijstand structurele giften krijgen of geld hebben ontvangen voor werk. Bovendien moet ze melden als ze giften krijgen. De gemeente kan dan de uitkering terugvorderen en een boete opleggen. Maar de Kamer wil een einde aan de boodschappenboete.

Giften in de bijstand

De bijstandsregels gelden landelijk, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Daardoor verschilt het beleid per gemeente. De gemeente Amsterdam staat al giften tot €1200 euro toe. In Utrecht mogen mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot €1000,- houden. Ook de gemeente Wijdemeren zei volgens de wet te hebben gehandeld. De Kamer wil dat daar een einde aan komt en vraagt om één landelijke regel.

Einde aan de boodschappenboete

Vertrouwen in plaats van wantrouwen

De Kamer vindt dat er moet worden uitgegaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Daarom nam de Kamer donderdagavond ook een motie aan om de Participatiewet te hervormen. Vertrouwen moet hierbij de basis zijn, en gemeenten moeten meer rekening kunnen houden met de specifieke situatie van individuele gevallen. Het kabinet moet met voorstellen komen voor manieren waarop de Participatiewet verbeterd kan worden, nog voor de formatie. Zo kunnen partijen die na de verkiezingen een kabinet vormen ermee aan de slag gaan.

Bronnen: AD, RD, de Volkskrant

Deel dit bericht:

8 gedachten over “Einde aan de boodschappenboete bijstandsontvangers”

 1. Slotsom: Zo maakte ik van de nood – langdurige bijstand – een deugd: Ik sta 100% positief in het gedrag en ik heb dan ook een positief rendement in welzijn èn welvaart (sociaal, financieel, medisch, psychisch). Deze win-win situatie is kunnen ontstaan dankzij een nieuwe start: 20 inspirerende secondes bij een muur in de woonkamer begin 2005. Eind goed, al goed! Harry Plazier, 26-10-2021.

  Beantwoorden
 2. Nader bericht. Als onderdeel van het aanpassen van de uitgavenkant aan de inkomsten, is dit levensmotto binnen bijstandskringen nog steeds van groot belang: “Goed gedrag loont”! Het is de basis voor het kunnen blijven sparen binnen een bijstandsuitkering en daarmee maak je je kansen stukken groter om buiten schuldenvorming te blijven. Je zult merken wanneer je de inkomsten en uitgaven posten op een rijtje hebt gezet, dat, wil je kunnen blijven sparen, je €-ruimte vindt in de uitgavenkant (kritisch kijken op welke posten je met minder toe kan). Laat mij eens weten of dit simpele advies ook voor jou heeft gewerkt!! Veel succes toegewenst, Harry Plazier uit Rotterdam.

  Beantwoorden
 3. Vervolg op mijn openheid: enige maanden geleden heb ik een controle gekregen op mijn opgebouwde spaarvermogen door Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam. Eindconclusie van deze controle: mijn bijstandsuitkering blijft onveranderd!! En dit heb ik te danken aan mijn goede administratie en het feit dat ik altijd, vanaf 1985, BINNEN mijn bijstandsuitkering heb weten te sparen!! “Goed gedrag loont”, is het geheim. Dus wat let je, spaar voor je perspectieven; het is legaal!! Harry Plazier.

  Beantwoorden
 4. Harry,
  Het lijkt mij dat, als je gaat sparen terwijl je een bijstandsuitkering ontvangt en je meer dan € 8.215 gespaard hebt, je dan wettelijk gekort mag worden op je uitkering.

  Beantwoorden
 5. Tibbe, voor de goede orde: Ik spaarde tussen 01-01-2005 en 31-12-2019 (15 jaar) € 25.000,00!! En dit puur en alleen door mijn gedrag onder controle te brengen en te houden! Voor de nieuwe spaarders met bijstand is het sparen nog aantrekkelijker gemaakt: dankzij de vrijlating van de gift (€ 1200,00 op jaarbasis) kunnen zij makkelijk mijn spaarprestatie ruim overtreffen! En dan hoef je ook niet meer afhankelijk te zijn van incidentele inkomsten zoals marktplaats. Met spaarzin hou je de eer aan jezelf en je bouwt per maand aan een gestaag perspectief binnen je bijstandsuitkering!!!! Veel succes Tibbe, toegewenst door Harry Plazier.

  Beantwoorden
 6. Harry, zoals je zelf eerder al aangaf mag je sparen van de bijstand, omdat dit opgepotte geld sowieso al niet tot het vermogen gerekend mag worden. Mij zou het wat lijken als je je financiële huishouding zou mogen normaliseren.. geen speciale regels. Het gaat er tenslotte alleen maar om dat je inkomen (uit werk / zwart werk / substantiële bedragen en andere structurele inkomsten) aangeeft wegens de inlichtingenplicht. Dus geen gedonder als je incidenteel geld ontvangt of incidenteel iets op marktplaats aanbiedt. Geen fraudeverdachte zijn zonder sterke aanwijzingen. Den Haag, regel dat..

  Beantwoorden
 7. Nu de gift van € 1200,00 zonder straf voor de bijstandsgerechtigde in de Tweede Kamer is vastgelegd, is er weer een mogelijkheid bijgekomen om te gaan sparen binnen een bijstandsuitkering. Want lees mijn manier en weg om te (blijven) sparen binnen een Participatiewet-uitkering (bijstand), op mijn Facebook-pagina (zoek onder “Harry Plazier”), en je zult blij en positief verrast zijn!! Veel spaargeluk toegewenst, Harry Plazier.

  Beantwoorden
 8. Ik ben van mening dat een terugvordering ook moet zijn op te brengen voor de bijstandsgerechtigde. Het geeft alleen maar geestelijke schade wanneer bijv. € 120.000,00 teruggevorderd wordt. Dat is onbetaalbaar. Een 3 jaar op de beslagvrije voet is veel draaglijker.

  Beantwoorden

Plaats een reactie