Verkiezingen 2021: Gaat het minimumloon omhoog?

Gaat het minimumloon omhoog? Dat is een van de vragen die de kiezer op 17 maart gaat beantwoorden. Dan vinden namelijk de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop hier naartoe komen de politieke partijen met hun plannen. Ook de toekomst van het minimumloon wordt besproken en vrijwel alle politieke partijen vinden dat minimumloon omhoog moet. Zelfs de VVD! Hoeveel omhoog, daarover verschillen de partijen van mening. En over hoe hoog de uitkeringen dan moeten worden, die zijn gekoppeld aan het minimumloon, bestaan ook meningsverschillen.

Minimumloon omhoog

Ben je ouder dan 21 jaar en werk je 36 uur per week, dan bedraagt het minimumloon €10,77 per uur. Dat is €1680,- per maand. De FNV voert al langer actie om het wettelijk minimumloon omhoog te krijgen naar €14,- bruto per uur. Uit een onderzoek van I&O Research dat in oktober 2020 werd gehouden in opdracht van de FNV, blijkt dat zeven op de tien Nederlanders (72%) aangaven achter een verhoging naar €14,- per uur te staan.


Animo voor verhoging

Vijf jaar geleden was er in de politiek nog maar weinig animo om het minimumloon te verhogen, maar de tijden zijn veranderd. De meeste partijen willen nu wel een verhoging, omdat zichtbaar is dat lonen vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt achterblijven. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het Nibud. Het Nibud concludeerde op basis van bestudering van vijf jaar armoedebeleid in 80 gemeenten dat tienduizenden mensen in theorie elke maand tientallen euro’s tekortkomen.

Koppeling met bijstand

Als er een verhoging komt van het minimumloon, stijgen ook de jeugdlonen opnieuw. Het minimumjeugdloon geldt voor werknemers tot 21 jaar en is een leeftijdsafhankelijk percentage van het minimumloon voor volwassenen. De uitkeringen zoals AOW en bijstand zijn ook gekoppeld aan het minimumloon. Als de koppeling tussen minimumloon en die uitkeringen blijven bestaan dan gaan deze dus ook omhoog. Maar het is nog lang geen uitgemaakte zaak dat deze koppeling blijft bestaan.

Bekijk hieronder een korte rapportage van het CBS over het minimumloon dat in 1969 werd het wettelijk minimumloon van kracht werd.

Minimumloon omhoog: Wat vind de politiek?

GroenLinks, SP,PvdA en de Partij voor de Dieren willen een stijging met bijna 30 procent van het minimumloon naar €14,-. Ook willen ze dat de koppeling tussen uitkering en hoogte minimumloon blijft bestaan. Zij vinden dat uitkeringsgerechtigden, net als werknemers met de laagste inkomens, te weinig geld hebben om van rond te komen.

De ChristenUnie gaat iets minder ver. Die wil een verhoging met 10 procent en vindt net als de linkse partijen dat de koppeling in stand moet blijven.

De VVD is voor hoger minimumloon en vindt dat alleen AOW en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid gekoppeld blijven en de bijstand niet. De reden is dat de partij een groter verschil tussen een bijstandsuitkering en het minimumloon de zoektocht naar een baan stimuleert.

D66 wil de koppeling gedeeltelijk in standhouden en pleit voor een verhoging van het minimumloon met 10 à 20 procent.

Het CDA wil het minimumloon met 10 procent verhogen. Ook kan het zijn dat de partij kiest voor een belastingverlaging ten gunste van mensen met een minimumloon. De partij wil de koppeling van de lonen aan de uitkering in stand houden.

Minimumloon omhoog

Verkiezingsprogramma’s doorrekenen

Het Centraal Planbureau gaat de verkiezingsprogramma’s doorrekenen en dan wordt bekend wat het effect is van de plannen met het minimumloon voor de inkomens(on)gelijkheid en de werkgelegenheid. In december berekende het CPB al dat een verhoging van het minimumloon met 10 procent de werkgelegenheid nauwelijks schaadt.

Bronnen: FNV, Nu.nl, Rijksoverheid, Trouw

Deel dit bericht:

1 gedachte over “Verkiezingen 2021: Gaat het minimumloon omhoog?”

  1. In de discussie over de bijstand mis ik het volgende:
    de hoogte van de bijstandsuitkering wordt verantwoord met het argument dat het een prikkel moet zijn om weer aan het werk te gaan. Er zitten veel mensen in de bijstand die daar om allerlei gegronde redenen niet/nooit uitkomen. Zij zijn (wellicht onbedoeld) veroordeeld tot armoe zonder een mogelijkheid van ondersteuning door betrokken derden. Hier is m.i. verplichte armoe een onrecht waar iets aan gedaan moet worden.!

    Beantwoorden

Plaats een reactie