Is er een tekort voor de uitvoering van de Participatiewet?

Het ministerie van Sociale Zaken wil niet bevestigen dat gemeenten een jaarlijks tekort voor de uitvoering van de Participatiewet heeft. Dat tekort bedraagt zo’n 1,5 miljard euro. De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet-Rutte, Dennis Wiersma zegt dat het nu moeilijk vast te stellen is wat gemeenten uitgeven aan re-integratie.

Tekort voor de uitvoering van de Participatiewet


Kamerlid Bart van Kent (SP) stelde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris over het onderzoek dat Bureau Berenschot in opdracht van VNG onlangs heeft uitgevoerd. Hieruit bleek dat gemeenten bij lange na niet genoeg hebben aan de 1,5 miljard euro van het rijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Op dit moment gaat het nog om een bedrag van 1,2 miljard euro, maar dat loopt in 20216 op tot 1,5 miljard euro.


Onderzoeken naar de financiën Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft diverse onderzoeken laten doen naar de financiën voor re-integratie binnen de Participatiewet. Volgens Wiersma is het moeilijk vast te stellen wat gemeenten nu uitgeven aan re-integratie. Daarnaast is volgens hem het benodigde bedrag afhankelijk van de gekozen uitgangspunten en ambities.

Loopt het tekort verder op?

Van Kent vroeg ook of de tekort voor de uitvoering van de Participatiewet verder oploopt. Het antwoord van Wiersma is dat dat niet makkelijk is vast te stellen. Wel is het zo dat de doelgroep jonggehandicapten zal de komende jaren blijven groeien en aannemelijk is dat de kosten voor re-integratie voor deze nieuwe doelgroep ook zal groeien. Aan de andere kant komt deze doelgroep jonggehandicapten vaker aan het werk komt dan voor de Participatiewet het geval was. Dat komt onder meer doordat de dienstverlening richting jonggehandicapten beter geworden sinds de invoering van de Participatiewet. En dat komt weer door meer bekendheid met de doelgroep en betere samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen in de regio.

Tekort voor de uitvoering van de Participatiewet


Volgend kabinet

Wiersma geeft verder aan dat het aan een volgend kabinet is om op basis van de uitkomst van dit onderzoek en andere relevante onderzoeken te besluiten of, en zo ja hoeveel, er geïnvesteerd moet worden in de uitvoering van de Participatiewet. Overigens vinden gemeenten dat de huidige Participatiewet op de schop moet. Het bestaansminimum, de uitkeringen en het minimumloon moeten omhoog. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor begeleiding. En de overheid moet zijn burgers met minder wantrouwen en meer respect tegemoet treden.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Nationale Zorggids, Rijksoverheid, Tweede Kamer

Bron afbeelding: Christian van Elven via Flickr

Deel dit bericht:

Plaats een reactie