Den Haag krijgt 22 miljoen voor budgettekort voor de bijstand

Den Haag heeft een structureel budgettekort voor de bijstand. Nu krijgt na jarenlang procederen, de gemeente ruim 22 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om geld dat Den Haag in 2015 en 2016 tekort kwam op de bijstandsuitkeringen van Hagenaars.

Jaarlijks budgettekort voor de bijstand

De gemeente Den Haag komt sinds 2015 jaarlijks tientallen miljoenen euro’s budgettekort voor de bijstand en heeft daardoor te weinig geld om alle bijstandsuitkeringen te betalen. Volgens de Haagse wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken en Werk) moet er sprake zijn van een kostendekkende financiering voor taken die gemeenten in opdracht van de Rijksoverheid uitvoert. Als dit meer geld kost, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het Rijk om het tekort af te dekken, vindt Van Alphen. Dat gemeenten daarvoor eerst moeten procederen vindt hij onbegrijpelijk. Er dient een structurele oplossing voor de financiering van de bijstand te komen.


Niet de enige gemeente

Overigens is Den Haag niet de enige gemeente met een budgettekort voor de bijstand. Ook andere gemeenten komen op dit zogeheten BUIG-budget structureel tekort.

budgettekort voor de bijstand

Juridische strijd

De juridische strijd tussen Den Haag en het Rijk leidde tot een compromis. Op aanwijzing van de Centrale Raad van Beroep hebben de gemeente en het ministerie nu afgesproken dat het tekort over 2015 en 2016 wordt verkleind met ruim 22 miljoen. De gemeente heeft dat geld ook hard nodig voor de jeugdhulp, de WMO en de tekorten voor inburgering in de toekomst. Ondanks de extra miljoenen voor 2015 en 2016 blijft Den Haag met een tekort van 14,1 miljoen euro zitten over die twee jaren. En ook het tekort over de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt ruim 95 miljoen euro. Den Haag heeft ook voor de jaren 2017 en later bezwaar gemaakt over de financiering. Deze procedures lopen nog

Financieringsmodel voor de bijstand

Naast juridische stappen, zit Den Haag al geruime tijd in met het ministerie om de tafel om tot een passende financiering voor de gemeente te komen. Daarnaast is Den Haag met het ministerie, samen met andere gemeenten en Divosa, bezig om te kijken hoe SZW de bijstand van gemeenten moet financieren. Het huidige financieringsmodel leidt tot structurele tekorten voor Den Haag en andere gemeenten. In Nederland hebben mensen recht op een bijstandsuitkering als zij zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien. En gemeenten moeten daarvoor voldoende financiële middelen hebben.

Bronnen: AD, Binnenlands Bestuur, Omroep West

Deel dit bericht:

Plaats een reactie