Onderzoek naar tegenprestatie in de bijstand in Rotterdam

Onderzoek naar tegenprestatie

Onderzoek naar tegenprestatie laat zien dat deze maatregel bijstandsgerechtigden niet of nauwelijks helpt om werk te vinden. Wel kan het leiden tot een vermindering van het gebruik van medicatie bij psychische problemen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de effecten van de tegenprestatie in de bijstand dat is uitgevoerd door wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees verder

Hoger minimumloon heeft niet direct effect op gezondheid en welzijn

gezondheid

Er is een relatie tussen armoede en een slechte gezondheid. De aanname is dat minima gezonder worden als hun inkomen omhoog gaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wilde weten of deze aanname klopte en onderzocht of inkomensverhogingen op korte termijn effect hebben. De conclusie was echter dat verhoging van het inkomen op korte tot middellange termijn nauwelijks effect heeft op de gezondheid en het welzijn van minima.

Lees verder