Heerlen start proef met basisbanen

Heerlen begint een proef met basisbanen. Mensen met een bijstandsuitkering worden bijvoorbeeld conciërge. De werkgever betaalt de helft van het minimumloon.

Proef met basisbanen

De proef met basisbanen start op 1 oktober dit jaar en de gemeente wil beginnen om 25 bijstandsgerechtigden te matchen aan een basisbaan.
Het experiment wordt uitgevoerd door de Stichting Werk voor Heerlen.

Wat zijn basisbanen?

Basisbanen zijn betaalde fulltime banen voor mensen met een bijstandsuitkering die een re-integratietraject bij Baanbrekend Werk en/of Werk voor Heerlen hebben doorlopen, maar nog niet aan de bak zijn gekomen. Deze mensen zijn vaak wel in staat om een maatschappelijke meerwaarde te leveren. Met een basisbaan krijgen zij betaald werk en een inkomen op het niveau van het minimumloon. Vaak zal het werk plaatsvinden bij de gemeente en verbonden organisaties die nu afhankelijk zijn van vrijwillig

Basisbanen zijn tijdelijk

Het werk van de basisbanen biedt een maatschappelijke bijdrage, bijvoorbeeld (buurt)conciërges, maar wordt in de praktijk vaak door vrijwilligers gedaan. De basisbanen mogen niet leiden tot verdringing van betaalde krachten en vrijwilligers. Daarom zijn basisbanen dan ook tijdelijk. Uitkeringsgerechtigden mogen maximaal twee jaar aanspraak maken op een basisbaan. Daarna vervalt de baan en moet de uitkeringsgerechtigde aan de slag in een reguliere baan.

Heerlen start proef met basisbanen.

Kosten van de basisbaan

De kosten van een basisbaan zijn nog niet duidelijk. Dat komt omdat pas in de praktijk achterhaald dient te worden wat de begeleiding, gefinancierd vanuit het participatiebudget, gaat kosten. Wel is duidelijk dat van de 28.000 Euro gemiddelde loonkosten bij fulltime werk, de gemeente de ene helft en de opdrachtgever de andere helft betaald. De gemeente Heerlen financiert de loonkosten vanuit het bijstandsbudget. De tweejarige proef met basisbanen wordt uitgevoerd door de stichting Werk voor Heerlen. Deze organisatie verricht op dit moment werk in de groenvoorziening voor de gemeente Heerlen.

Ook in Assen en Groningen proef met basisbanen ?

De CDA is groot voorstander van basisbanen. Het CSD is van mening dat mensen met een uitkering beter betaald aan de slag kunnen in de vorm van een basisbaan, dan dat ze thuis gaan zitten. Heerlen is nu de eerste Limburgse gemeente die de basisbaan introduceert. Maar ook de gemeenten Assen en Groningen overwegen ook te starten met dergelijke basisbanen. Assen gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden en Groningen heeft plannen voor een pilot.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Heerlen.nl, De Limburger

Deel dit bericht:

Plaats een reactie