Nijmegen in gevecht tegen de bijstand

De gemeente Nijmegen is hard in gevecht tegen de bijstand en wil het aantal mensen met een bijstandsuitkering drastisch verminderen. De stad gaat zo’n 400 mensen intensief begeleiden richting werk. Ook gaat de stad nog eens 300 Nijmeegse jongeren die langer dan twee jaar een bijstandsuitkering ontvangen, uitnodigen voor een toekomstgesprek.

7.500 mensen met een bijstandsuitkering

Nijmegen telt op dit moment 7.500 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Zo’n 14% (ongeveer 1000 personen) van dit bestand bestaat uit jongeren. Er zijn 200 jongeren bekend bij het bureau Zorg en Inkomen vanwege een handicap (taalbarrière, psychische of fysieke handicap of andere omstandigheden) en anderen zijn bekend bij het Werkbedrijf. Het aantal mensen in Nijmegen dat een bijstandsuitkering ontvangt, daalt nauwelijks, ondanks extra inspanningen. Daarom heeft de gemeente plannen gemaakt waardoor mensen die gezond zijn en in staat zijn hun eigen inkomen te verwerven, aan een baan te helpen. Onlangs heeft de gemeente twee plannen aangekondigd. Allereerst wordt met 300 jongeren een toekomstgesprek gevoerd en 400 anderen worden intensief begeleid naar werk.

300 jongeren begeleiden naar werk

Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten worden vanaf deze maand door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over hun toekomst. Ze worden gekoppeld aan een vast klantmanager die hen zal ondersteunen in hun zoektocht. Natuurlijk is het hoogste doel dat de deelnemer uitstroomt naar betaald werk. Maar ook is het prima als de deelnemer vrijwilligerswerk gaat doen of een opleiding gaat doen. Soms zit werk er (nog) niet in en is dagbesteding het hoogst haalbare, of is er juist zorg nodig om de jongere weer toekomstperspectief te bieden.

gevecht tegen de bijstand
Nijmegen gaat 300 jongeren begeleiden om aan de bijstand te ontsnappen. Bron afbeelding: Pxhere

Vast contactpersoon

Dit plan is ontwikkeld op basis van onderzoek van Stimulansz. Dit bureau heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen onderzocht waarom het bijstandsbestand in Nijmegen langzamer dan gemiddeld daalt. Een van de conclusies uit dat onderzoek is dat een vast contactpersoon van invloed kan zijn op de uitstroom naar werk, opleiding of zorg.     

Intensieve begeleiding van 400 mensen

Nijmegen zal naast de 300 jongeren ook 400 anderen in de bijstand de komende jaren intensief gaan begeleiden om ze uit de bijstand te helpen en helpen in hun zoektocht naar een betaalde baan. De gemeente heeft €1 miljoen voor dit project uitgetrokken en dit geld wordt uitgesmeerd over een periode van 3 jaar. Het zal de gemeente uiteindelijk zo’n €900.000,- per jaar opleveren.

Hulp op maat

De uitgekozen groep wordt regelmatig uitgenodigd voor een gesprek en krijgt hulp op maat aangeboden. Dat kan hulp zijn bij de zochtocht naar een baan, maar ook een opleiding, vrijwilligerswerk, schuldhulp of inkomensondersteuning. De gemeente is van mening dat intensief en persoonlijk contact helpt om hen weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Uit de bijstand: voordelig voor beide partijen

Voor de deelnemer is het fijn om niet afhankelijk te zijn van de bijstand en dus van een overheid. Daarnaast betekent het vaak minder eenzaamheid, minder stress, minder schulden en een betere gezondheid. Ook voor de gemeente is het project voordelig, want het scheelt uitkeringsgeld en levert dus besparingen op.

Andere gemeenten in gevecht tegen de bijstand

Naast Nijmegen zijn ook andere gemeenten in gevecht tegen de bijstand. Zo wil Utrecht 2000 mensen uit de bijstand. krijgen met het project Werkbeweging. Meer persoonlijke aandacht, meer maatwerk, meer passende banen en het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt zijn hiervan de belangrijkste onderdelen van dit project. In Alkmaar is men gestart met een proef met als doel meer mensen met een bijstandsuitkering te helpen om vrijwilligerswerk te laten doen, activiteiten te ondernemen of aan het werk te krijgen. En de gemeente Velsen kiest voor een positieve benadering in plaats van het opleggen van een tegenprestatie.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, De Gelderlander, Omroep Gelderland, RN7

Deel dit bericht:

1 gedachte over “Nijmegen in gevecht tegen de bijstand”

Plaats een reactie