Niet-gebruikers bijstandsuitkering in Nijmegen actief benaderd

Nijmegen gaat de niet-gebruikers bijstandsuitkering, actief benaderen. Het gaat hierbij om mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar daar wel recht op hebben. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt ongeveer 35 procent van de rechthebbende huishoudens in Nederland geen gebruik maakt van de algemene bijstand.

Niet-gebruikers bijstandsuitkering

Het aantal niet-gebruikers van de bijstand is enorm hoog. In heel Nederland gaat om ongeveer 170.000 huishoudens die geen beroep doen op de bijstand, maar daar wel recht op hebben. Op die groep niet-gebruikers hebben gemeenten nauwelijks zicht.


Laatste inkomensvangnet

Nijmegen vindt deze resultaten uit het rapport zorgelijk, zeker omdat de algemene bijstand het laatste inkomensvangnet is. Nijmegen vindt het belangrijk om nu te investeren in de niet-gebruikers zodat dit hoge maatschappelijke kosten, zoals schuldhulpverlening en bestrijding van armoede in de toekomst deels kan voorkomen.

Nijmegen heeft niet-gebruikers slecht in beeld

Gemeenten weten niet goed wie die niet-gebruikers van de bijstand zijn. De Inspectie SZW schatte in dat de groep niet-gebruikers circa 35 procent bedraagt van de 490.000 mensen met recht op bijstand. Dat zijn ongeveer 170.000 niet gebruikers. Gemeenten gaven aan dat ze de niet-gebruikers slecht in beeld hebben. Dat is ook het geval in Nijmegen. Ook in deze gemeente is hier geen zicht op. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Volgens het rapport van de Inspectie SZW, heeft twee derde van de niet-gebruikers een inkomen tussen 20 en 100 procent van de bijstandsnorm. Het gaat met name om zelfstandigen, jongeren en personen met een Europese migratieachtergrond.

Niet-gebruikers bijstandsuitkering

Jongeren

In eerste instantie zal Nijmegen jongeren gaan benaderen. Het gaat om die niet weten dat ze recht hebben op een bijstandsuitkering en jongeren die niet in beeld zijn. De gemeente heeft hiervoor al een eerste lijst ontvangen met 230 jongeren die geen startkwalificatie hebben, niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, geen werk hebben, te weinig inkomen hebben (minder dan €473,- per maand) en geen uitkering ontvangen.

Bronnen: Inspectie SZW, Omroep Gelderland, RN7

Deel dit bericht:

1 gedachte over “Niet-gebruikers bijstandsuitkering in Nijmegen actief benaderd”

  1. Werkelijk de wereld op z’n kop! Eerst heeft men gezocht naar ontbrekende startkwalificaties en straks krijgen deze personen een uitkering en meteen de verplichtingen???

    De banen van deze lui staan gewoon niet op papier. Hier in de stad staan ze ’s avonds op parkeerplaatsen in een trainingspakkie naast hun nieuwe auto.

    Beantwoorden

Plaats een reactie