Bijstand daalt vooral bij mensen onder de 45 jaar

Het aantal mensen in de bijstand daalt en het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering is opnieuw lager dan vorig jaar. Dat komt vooral doordat het aantal bijstandgerechtigden onder de 45 jaar afneemt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zitten er in Nederland per eind juni 426.000 mensen in de bijstand. Dit zijn er 21.000 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het het zevende kwartaal op rij sprake van een daling.

Bijstand daalt bij 45-minners

De bijstand daalt nog steeds. Eind maart 2019 telde Nederland 430.000 en het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat er per eind juni alweer 4.000 minder mensen afhankelijk zijn van de bijstand. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager. In de groep van 27 tot 45 jaar zaten er 15 procent minder mensen in de bijstand. In de groep tot 27 jaar daalde het aantal uitkeringen met 12 procent.


Bijstand bij 45-plussers

Bij de 45-plussers was de afname het geringst. Dat komt deels door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd die met ingang van 2019 met vier maanden is verhoogd tot 66 jaar en vier maanden. Ouderen in de bijstand moeten dus langer wachten dan een jaar geleden voor ze hun AOW en stromen daardoor minder snel uit.

bijstand daalt
Steeds minder mensen in de bijstand. Bron foto: Pixabay

Bijstand naar migratieachtergrond

De daling van het aantal bijstandsontvangers was te zien bij zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als mensen met een migratieachtergrond daalde. Bij geboren en getogen Nederlanders, westerse migranten en niet-westerse migranten ging het per groep om een afname van respectievelijk 8 duizend, 2 duizend en 12 duizend mensen en dat is bij iedere groep rond de 5 procent.

Bronnen: AD, CBS, Telegraaf

Deel dit bericht:

Plaats een reactie