Hoger minimumloon heeft niet direct effect op gezondheid en welzijn

gezondheid

Er is een relatie tussen armoede en een slechte gezondheid. De aanname is dat minima gezonder worden als hun inkomen omhoog gaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wilde weten of deze aanname klopte en onderzocht of inkomensverhogingen op korte termijn effect hebben. De conclusie was echter dat verhoging van het inkomen op korte tot middellange termijn nauwelijks effect heeft op de gezondheid en het welzijn van minima.

Lees verder