De kostendelersnorm moet anders: versoepelen of afschaffen!

De kostendelersnorm moet anders. Nu leidt deze norm tot armoede en zorgt ervoor dat kinderen uit huis moeten gaan of uit huis worden gezet en gaan zwerven. Gemeenten roepen het nieuwe kabinet op de wet aan te passen en de leeftijd van de norm te verhogen van 21 naar 27 jaar. Vakbond FNV wil nog eens tap verder gaan en heeft afgelopen woensdag demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees een petitie aangeboden om de kostendelersnorm helemaal uit de wet te krijgen.

Kostendelersnorm. Wat is dat eigenlijk?

Bij de kostendelersnorm wordt van uitgegaan dat als meerdere volwassenen in een huis wonen zij de kosten voor het huishouden delen en er een lagere bijstandsuitkering wordt toegekend. De gedachte achter die kostendelersnorm is dat je met meer volwassenen in je woning de kosten voor het huishouden, waaronder huur, gas en licht, televisie, enzovoorts, kunt delen. Als je minder kosten maakt, kun je dus toe met een lagere bijstandsuitkering.

Lees meer over deze norm in dit artikel.


Kostendelersnorm moet anders

Maar er is kritiek op deze norm. Het zou armoede en schulden in de hand werken. Want wat als het kind niet in staat is genoeg te verdienen? Bijstandsgezinnen gaan er honderden euro’s op achteruit. Ook leidt de norm ertoe dat meer jongeren geen dak meer boven hun hoofd hebben, omdat zij door hun ouders gevraagd worden uit huis te gaan zodra ze 21 worden. Een deel van hen raakt dakloos. En het is vaak ook niet mogelijk om een dak boven je hoofd te vinden, want er is na. Uit huis gaan is vaak geen optie. De kostendelersnorm moet anders!

Bekijk de reportage van over de gevolgen van de kostendelersnorm.

Schuif de norm op naar 27 jaar

Gemeenten roepen het toekomstige kabinet daarom op de kostendelersnorm anders vorm te geven. Zo wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de kostendelersnorm wordt opgeschoven naar 27 jaar. Daarnaast vindt de VNG dat de kostendelersnorm niet ten koste mag gaan van het inkomen van de hoofdbewoner, die ook verantwoordelijk is voor de vaste lasten. Daarnaast vindt de VNG dat het sociaal minimum moet worden verhoogd. Een uitkering (ook met toeslagen) is voor veel mensen onvoldoende om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Door de kostendelersnorm wordt het nog moeilijker om in je levensonderhoud te voorzien.

Norm is onrechtvaardig

Vakbond FNV gaat nog verder dan de gemeenten en wil de norm volledig afschaffen. Gezinnen hebben lang niet zoveel voordeel van het delen van de woonkosten. Daarnaast vindt de FNV dat de norm averechts werkt en leidt tot dakloosheid en armoede. De kostendelersnorm pakt op dit moment disproportioneel onrechtvaardig uit.

kostendelersnorm moet anders

Toekomst van de kostendelersnorm

Het demissionaire kabinet heeft, ook op verzoek van de Tweede Kamer, in kaart gebracht hoe de kostendelersnorm er in de toekomst uit moet komen te zien. Een van de uitgangspunten die daarbij gehanteerd werden, is dat dit niet zou mogen leiden tot hogere uitgaven aan uitkeringen. Met andere woorden,versoepeling of afschaffing van de norm mag geen geld kosten. Dat doet het wel en daarom wil het demissionaire kabinet de norm nu niet versoepelen. Wel zijn er vijf alternatieven in kaart gebracht. En het is aan het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer om hierin een beslissing over te nemen.

Bronnen: NOS, RD, Rijksoverheid, VNG

Deel dit bericht:

Plaats een reactie