Wetsvoorstel tegen bijstandsfraude en draaideureffect

In een gevecht tegen bijstandsfraude worden mensen met een bijstandsuitkering, scherper gecontroleerd op bezittingen in het buitenland. Het kabinet wil het onmogelijk maken dat bijstandsontvangers een huis in het buitenland hebben. Ook wil het kabinet het draaideureffect tegengaan, waardoor een bijstandsontvanger ook na het beëindigen van een uitkering alsnog legaal een uitkering kan krijgen.

Draaideur in de bijstand

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel opgesteld, waar iets wordt gedaan aan deze draaideur in de bijstand. Bij dit draaideureffect gaat het om bijstand­ontvangers van wie is ontdekt dat zij een huis in het buitenland of andere bezittingen hebben, maar dat hebben verzwegen aan de gemeente. Als deze bijstandsfraude ontdekt wordt, wordt de uitkering stopgezet en gemeente eist de ontvangen uitkering terug en ook krijgen deze mensen een boete.

Nieuwe bijstandsuitkering

Deze mensen kunnen zich echter gewoon weer aanmelden voor een nieuwe bijstandsuitkering. De schuld die deze mensen hebben bij de gemeente en en de hoogte van de boete is meestal hoger is dan de waarde van hun bezittingen. Ze kunnen dan legaal opnieuw weer een uitkering aanvragen.

draaideureffect
Het kabinet wil het draaideureffect in de bijstand voorkomen. Bron afbeelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Bijstandsfraude loont niet

In het wetsvoorstel van Van Ark wordt geregeld dat het geld dat bijstandsfraudeurs moeten terugbetalen niet langer meetelt als schuld bij de gemeente. Op deze manier hebben ze geen recht meer op een nieuwe bijstandsuitkering. Van Ark wil naar en systeem waarbij fraude niet langer loont. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk om weer een uitkering te krijgen. Als de persoon in kwestie bezig is zijn bezittingen te verkopen, dan kan hij in de tussenliggende tijd bijstand lenen.

Bezittingen moeten worden opgegeven

Gemeenten moeten natuurlijk wel aan tonen dat iemand bezittingen heeft die niet zijn opgegeven. Die opsporing is lastig. Van Ark zal gemeenten daarbij gaan ondersteunen. Het bekendste voorbeeld van de bijstandsfraude zijn de bezittingen in Turkije die niet worden opgegeven. Maar ook het bezit van kunst of een waardevolle verzameling vallen hieronder.

Tamara van Ark
Staatssecretatis Tamara van Ark. Bron afbeelding: Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia

Nieuwe wet

De nieuwe wet gaat niet alleen gelden voor fraude met een bijstandsuitkering. Naast bijstandsfraude geldt deze ook bij andere vormen van fraude. Ook daar mag de terugvordering niet meer meetellen als schuld bij de vermogenstoets. Naar verwachting kan het wetsvoorstel rekenen op een Kamermeerderheid.

Bronnen: Nederlands Dagblad, Telegraaf

Deel dit bericht:

Plaats een reactie