Niet-gebruikers bijstandsuitkering in Nijmegen actief benaderd

Niet-gebruikers bijstandsuitkering

Nijmegen gaat de niet-gebruikers bijstandsuitkering, actief benaderen. Het gaat hierbij om mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar daar wel recht op hebben. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt ongeveer 35 procent van de rechthebbende huishoudens in Nederland geen gebruik maakt van de algemene bijstand.

Lees verder