Manifest voor herziening van de Participatiewet

Een aantal partijen waaronder FNV, CNV en cliëntorganisatie MIND, heeft een manifest uitgebracht waarin herziening van de Participatiewet word geëist. Deze partijen zijn niet tevreden met de voorgestelde wijzigingen van minister Carola Schouten met betrekking tot de Participatiewet. De aanpassingen veel ingrijpender zijn om echt effect te hebben. In ieder geval de huidige bijstandsnorm worden verhoogd.

Verhoging bijstand

Een van de voorwaarden is de bijstand en het sociaal minimum worden verhoogd. De bijstand voor jongeren moet gebaseerd zijn op van de volwassen norm. Nu is dat Nu zijn zij aangewezen op de jongerennorm zo’n €250,- per maand. De partijen vinden ook dat de bijverdiengrenzen hoger moeten zijn dan het voorstel van de minister. Verder moet de kostendelersnorm worden afgeschaft, moet de inlichtingenplicht minder streng en moeten mensen benaderd worden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Ondersteuning in plaats van controle

In het manifest staat ook dat mensen behoefte hebben aan ondersteuning in plaats van controle en strafmaatregelen. Ook wordt gepleit voor betere ondersteuning van mensen met een beperking naar en tijdens regulier werk. Garandeer recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking door te investeren in een infrastructuur voor sociaal ontwikkelbedrijven en garandeer voldoende beschutte werkplekken voor mensen die daarop aangewezen zijn.

herziening van de Participatiewet

Verdere herziening Participatiewet

Minister Schouten heeft aangegeven de Participatiewet verder te willen herzien en meer rekening te willen houden met individuele verschillen en mogelijkheden van mensen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, FNV, Straatconsulaat

Deel dit bericht:

Plaats een reactie