Gekort op je uitkering? Je bent niet de enige!

Gekort op je uitkering? Je bent niet de enige. Duizenden mensen met een bijstandsuitkering zijn de afgelopen jaren gekort. Alleen al in de tien grootste gemeenten van Nederland waren er in 2019 zo’n 6000 gevallen waarin iemand tijdelijk minder geld kreeg. Dat is zo’n 4 procent van de bijstandsuitkeringen in die gemeenten.

Gemeenten terughoudend

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat gemeenten over het algemeen terughoudend zijn met het opleggen van maatregelen. Het gaat bij dit soort maatregelen niet om fraude, maar om bijvoorbeeld het missen van een afspraak. Het idee is dat door de maatregelen meer mensen in de bijstand actief blijven zoeken naar een baan.


Gekort op je uitkering

De NOS melde de onlangs dat in 2019 ongeveer 6000 keer een strafkorting werd opgelegd. Mogelijk lag in 2020 het aantal maatregelen lager lag. Dat komt deels door corona. In de Eindevaluatie van de Participatiewet die het Sociaal Cultureel Planbureau in 2019 publiceerde blijkt niet dat de maatregelen het beoogde effect hebben. Daarnaast is een deel van de strafmaatregelen onterecht.

Rotterdam kort het meeste

In de gemeente Rotterdam werden de meeste maatregelen opgelegd: zo’n 2400 strafkortingen werden daar opgelegd. In Amsterdam waren dat er 900

Als belangrijkste redenen voor het opleggen van een maatregelen in Rotterdam kwam doordat mensen niet verschenen op afspraken met de gemeente of niet meewerkten aan een plan van aanpak. Volgens Rotterdam zijn er er in 2020 nog maar 727 maatregelen opgelegd. Dat komt omdat de regels nu duidelijker uitgelegd en coronamaatregelen leidden ertoe dat gesprekken tijdelijk stillagen.

Onterecht gekort op je uitkering?

Curiel is niet de enige die onterecht gekort is. Minstens 800 mensen bleken onterecht te zijn gekort. Minstens 800 mensen maakten in de tien grootste steden bezwaar en circa een derde van die bezwaren werd (gedeeltelijk) gegrond verklaard.

gekort op je uitkering

Lees ook Bijstandsuitkering stopgezet! Kan dat zomaar? en Bijstandsuitkering terugbetalen. Kan de gemeente dat eisen?

Bezwaar maken?

Veel bijstandsgerechtigden maken geen bezwaar, omdat ze vaak de weg niet weten. Ook wordt de rechtsbijstand niet standaard vergoed als het om minder dan 500 euro gaat.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of effecten van de Participatiewet niet te hard zijn. Het kijkt daarin ook naar de maatregelen. Op verzoek van de Tweede Kamer komt er ook een onafhankelijk onderzoek. Daarnaast doet een aantal gemeenten naar aanleiding van het artikel van de NOS onderzoek naar het strafkortingenbeleid in hun gemeente. In Gorinchem wil de SP van het college weten hoeveel strafkortingen jaarlijks worden gegeven en hoe streng Gorinchem is. In Rotterdam heeft 50PLUS Rotterdam vragen over de strafkortingen aan het college gesteld.

Onderzoek Volkskrant

Ook de Volkskrant is een onderzoek gestart. De krant wil graag weten hoe de bijstand gecontroleerd wordt hoe bijstandsgerechtigden dit zelf ervaren. De krant wil weten hoe gemeenten controleren of mensen (nog) recht hebben op bijstand. Hoe streng zijn de sociale diensten? Hoe ervaren ontvangers controles? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Ontvang je bijstand? Of heb je bijstand gekregen? Dan kun je door hier te klikken aan meedoen aan dit onderzoek.

Bronnen: De Stad Gorinchem, NOS, Rotterdam 50plus, SCP

Deel dit bericht:

Plaats een reactie