In de bijstand en op vakantie

Natuurlijk MAG je op vakantie als je een bijstandsuitkering hebt. Je mag er 4 weken tussenuit en je moet het wel melden bij je contactpersoon. Je uitkering krijg je tijdens je vakantie doorbetaalt.

Op grond van artikel 13 lid 1 onderdeel e Pw mag een bijstandsgerechtigde gedurende maximaal vier weken per kalenderjaar en maximaal vier weken aaneengesloten met behoud van bijstand in het buitenland verblijven. Het is dus niet toegestaan om de weken van twee kalenderjaren rond de jaarwisseling te combineren om zo tot een langere periode dan vier weken te komen. 

Je mag 4 op vakantie als je in de bijstand zit. Bron afbeelding: Pixabay

Op vakantie in de bijstand


Ja mag maximaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie naar het buitenland. Je moet je vakantie, ook als je in Nederland blijft, wel eerst melden en bespreken met je klantmanager of met je contactpersoon bij de gemeente. Dat moet op grond van de inlichtingenplicht
De gemeente beoordeelt dan of je met behoud van je uitkering op vakantie mag en voor hoe lang. En wanneer je weer terug bent in Nederland, moet je dat ook weer melden bij de gemeente.

Bronnen: Rijksoverheid, SociaalWeb, Werkwacht

Deel dit bericht:

Plaats een reactie