Strenge regels bij kwijtschelding van de waterschapsbelasting

kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting kan bij waterschap De Dommel pas als je 95% van het bijstandsniveau als inkomen hebt. De Dommel hanteert als enige waterschap in Nederland deze strengere regels. Onlangs werd een voorstel om de norm voor kwijtschelding te verhogen van 95 naar 100% van de bijstandsnorm, verworpen.

Lees verder