Simpel Switchen in de bijstand op goede weg

Simpel Switchen in de bijstand is een succes, maar er moet nog veel gebeuren. Simpel Switchen moet het voor mensen makkelijker maken om vanuit de uitkering aan het werk te gaan.

Kamerbrief over Simpel Switchen

In een Kamerbrief informeerde minister Schouten de Tweede Kamer over de voortgang van het project. Ook meldde ze dat er mede door het project Simpel Switchen de wet- en regelgeving wordt aangepast en dat er activiteiten plaatsvinden om Simpel Switchen mogelijk te maken, zoals de Inspiratielabs on Tour en de leergang die over dit project is ontwikkeld.

Wat is Simpel Switchen?

Dit is een project van het ministerie van SZW, Divosa en andere organisaties dat als doel heeft om het voor mensen makkelijker te maken vanuit een uitkering aan het werk te gaan en drempels weg te nemen. Veel mensen met een bijstandsuitkering die willen gaan werken, durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken. Ook als het even niet lukt.

Inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk wordt door Simpel Switchen weggenomen. Ook wordt in dit project geregeld dat overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk soepel verlopen.

Behoeften van het individu staan centraal

Bij dit project wordt steeds duidelijker dat er vanuit de behoeften van het individu moet worden gewerkt. Veel organisaties zijn enthousiast, maar in de praktijk is het toch nog lastig.

De successen

Een succes is dat mede door Simpel Switchen de wet- en regelgeving is aangepast zodat mensen meer financiële stabiliteit wordt geboden. Zo komt er een bufferbudget om inkomensschommelingen op te vangen. Daarnaast worden inkomsten uit arbeid automatisch verrekend, wordt de aanvraagprocedure voor de bijstand versoepeld en wordt het mogelijk om in schrijnende gevallen drie maanden bijstand met terugwerkende kracht toe te kennen.

Een ander succes is de deelname van gemeenten en zorginstellingen aan Inspiratielab on Tour, de leergang voor professionals en de Serious game: 1 uur in de bijstand, die blijkt te motiveren tot bijvoorbeeld het aanpassen van brieven of het aanvraagproces van de bijstand.

Bronnen: Divosa, Fintool, Rijksoverheid, Sociaalweb, Stappenplan Simpel Switchen

Deel dit bericht:

Plaats een reactie