Wat houdt de taaleis precies in?

Als je bijstand aanvraagt, MOET je de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit is vastgelegd in de Wet Taaleis. De kans is namelijk groter dat je werk vindt als je de Nederlandse taal beheerst. Je kunt dan een sollicitatiebrief schrijven, kunt praten met een werkgever en kunt meedoen in de maatschappij.

Wat is de taaleis?

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet zich houden aan diverse regels en verplichtingen. Zo moet je voldoen aan de inlichtingenplicht, maar ook dien je je te houden aan de Wet Taaleis. Deze wet is is sinds januari 2016 van kracht en werd op aandringen van de VVD opgenomen in het regeerakkoord van Rutte II met de PvdA. In de praktijk betekent de taaleis dat je basiskennis moet hebben van de Nederlandse taal op niveau 1F. Je kunt de taal spreken, lezen en schrijven. Je spreekt dan Nederlands zoals kinderen aan het einde van de basisschool, van ongeveer 12 jaar oud. Concreet betekent dit dat je dan simpele gesprekken in het Nederlands voeren en je snapt korte, makkelijke teksten en kunt deze schrijven.

Hieronder kun je een video bekijken waarin de taaleis wordt uitgelegd.

Taaltoets

Heeft je geen of onvoldoende Nederlandstalig onderwijs gevolgd en heb je een bijstandsuitkering, of ga je bijstand aanvragen? De gemeente kan je dan uitnodigen voor een taaltoets. Bij deze toets doe je een aantal oefeningen om te testen of je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Is je Nederlands onvoldoende? Dan moet je je Nederlands verbeteren. Bijvoorbeeld door een taalcursus te volgen of door zelfstudie.

Veel te doen om de taaleis

Er is altijd veel te doen om de taaleis. Dat komt omdat gemeenten het niet zo nauw nemen met de taaleis bij het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. In januari dit jaar presenteerde het CBS een onderzoek over de taaleis. Uit dit onderzoek bleek dat gemeenten nauwelijks controleren of mensen met een bijstanduitkering voldoen aan de taaleis. De uitkering wordt vrijwel nooit verlaagd als sprake is van onwil om Nederlands te leren.

taaleis
Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet zich houden aan de Wet Taaleis. Bron afbeelding Wikipedia

Bijstandsuitkering verlaagd vanwege taaleis

In het onderzoek van het CBS werd duidelijk dat mogelijk 41 duizend mensen die een bijstandsuitkering ontvangen de Nederlandse taal niet machtig zijn. Bij zo’n 90 duizend mensen is het onbekend of zij de Nederlandse taal op niveau 1F beheersen. Bij een heel klein aantal mensen is de bijstandsuitkering verlaagd omdat zij geen pogingen deden de taal te leren. Tussen juli 2017 en juli 2018 is van slechts 90 mensen in 29 gemeenten de bijstandsuitkering om die reden verlaagd. Het CBS schat dat 13 duizend keer een taaltoets is afgenomen en het merendeel zakte daarvoor.

Bronnen : CBS, Rijksoverheid, Taal en Rekenen, VNG, Volkskrant

Deel dit bericht:

Plaats een reactie