Kabinet wil een minder strenge bijstand

Het kabinet wil een minder strenge bijstand en wil de uitkeringsregels versoepelen. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld giften kunnen ontvangen of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen gekort worden op hun uitkering. Minister Carola Schouten van Armoedebestrijding wil op die manier de Participatiewet minder hardvochtig maken.

Participatiewet in balans

Bij de start van dit kabinet, lag er de afspraak om de menselijke maat terug te brengen in de bijstand en ervoor te zorgen dat de Participatiewet weer in balans kwam. Minister Schouten voor Armoedebestrijding heeft de Kamer nu een brief gestuurd over de voortgang van die plannen. ​​Centraal punt is dat er meer oog moet komen voor de mens achter de uitkering en dat er moet worden uitgegaan van vertrouwen. Schouten wil een eenvoudigere Participatiewet die een toereikend bestaansminimum en passende ondersteuning om mee te doen in de samenleving biedt.

Boete op compassie

Op dit moment moeten bijstandsgerechtigden aan te veel verplichtingen voldoen. Ook wordt hulp van familie of vrienden al snel ‘afgestraft’ met een korting op de uitkering. Schouten noemt dit een ‘boete op compassie’. Daarnaast moet het mogelijk worden om zelf hulp aan te bieden, bijvoorbeeld door iemand in nood tijdelijk in huis te nemen, zonder dat dit direct gevolgen heeft.

Minder strenge bijstand

Minister Schouten kondigt een aantal versoepelingen in van de bijstandsregels aan. Nu zijn jongeren tot 27 jaar verplicht vier weken te wachten voordat ze een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Ze moeten namelijk eerst op zoek naar werk of een studie. Schouten wil een einde maken aan die verplichting. Ook wil ze dat de kostendelersnorm verdwijnt voor jongeren tot 27 jaar bij bijvoorbeeld dreigende dakloosheid. Daarnaast mogen bijstandsgerechtigden mantelzorg verlenen en een gezamenlijke rekening hebben met de persoon voor wie ze zorgen.

minder strenge bijstand

Bijverdienen in de bijstand

Verder wil Schouten zorgen voor een minder strenge bijstand door de mogelijkheden om bij te verdienen, te verruimen. Op deze manier wordt (deeltijd)werken binnen de bijstand lonender en wordt uitstroom gestimuleerd. Om dit te realiseren wil ze een ‘bufferbudget’ instellen waarmee uitkeringsgerechtigden schommelingen in hun inkomen kunnen opvangen. Ook wil ze dat het makkelijker wordt om (opnieuw) een uitkering aan te vragen, zodat die procedure geen drempel vormt om kortstondig werk aan te nemen. Daarnaast wil ze onderzoeken tot welk maximum bedrag giften mogen worden ontvangen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Divosa, NOS, Parool

Deel dit bericht:

Plaats een reactie