Falend inburgeringsbeleid: twee derde statushouders in de bijstand

Twee derde van de statushouders zit in de bijstand. De Sociaal Economische Raad (SER) concludeert dat het inburgeringsbeleid niet efficiënt geregeld is en vindt dat de overheid hier iets aan moet doen.

Groot deel statushouders in de bijstand

Slechts een kwart van de asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) die in 2014 naar Nederland kwam, heeft werk gevonden, twee derde is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Deze groep statushouders waarvan het merendeel uit Syriërs en Eritreeërs bestaat, heeft een grote afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze spreken de taal niet, hun opleidingen en diploma’s worden hier niet altijd erkend en ze weten niet goed hoe ze zoektocht naar werk moeten aanpakken. Statushouders lopen het risico in armoede te eindigen, en dat geldt in het bijzonder voor vrouwen en laaggeletterden.


Veel goede initiatieven

Er zijn veel goede initiatieven, maar die worden alleen lokaal toegepast en soms moeten die ook weer moeten stoppen door geldgebrek. De overheid voert geen centrale regie en daardoor is er ook te weinig kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten.

Meet maatwerk nodig

Op dit moment is het economisch tij gunstig en is de werkloosheid laag. Toch lukt het statushouders niet om aan een baan te komen. Het taalprobleem is niet de enige belemmering. Ook het verleden van de statushouders speelt een rol. Er moet meer in hen worden geïnvesteerd en ze moeten de samenleving leren kennen. Dit betekent dat er meer maatwerk moet worden geleverd zoals een traject waarbij vluchtelingen werken en tegelijkertijd Nederlands leren. Daarnaast dient er meer samengewerkt worden door ervaringen van succesvolle projecten uit de ene gemeente te delen met andere gemeenten.

statushouders in de bijstand

Inburgeringsbeleid op de schop

De SER vindt dat het huidige inburgeringsbeleid niet goed is geregeld en pleit voor meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur. Dit zou moeten worden geregeld in het nieuwe inburgeringsstelsel dat 2021 van start gaat. De verantwoordelijkheid van de uitvoering hiervan komt bij de gemeenten te liggen. Volgens SER moet er structureel geld bij zodat de gemeenten deze taak goed kunnen uitvoeren. Helaas zijn de gesprekken tussen gemeenten (de VNG) en het Rijk onlangs vastgelopen. Het ministerie wil graag opnieuw om de tafel met de VNG.

Sociaal Economische Raad
Sociaal Economische Raad. Bron afbeelding: Steven Lek [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Lees het hele rapport van de SER Integratie door werk: meer kansen op werk door nieuwkomers.

Bronnen: AD, RTLZ, Trouw

Deel dit bericht:

Plaats een reactie