20 miljoen voor terugdringen Amsterdamse bijstand

Meer dan €20 miljoen wordt er uitgetrokken in de strijd tegen de Amsterdamse bijstand. De stad gaat hard aan de slag om de komende jaren heel veel mensen uit de bijstand te krijgen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering, 40.000 personen, ligt in Amsterdam stukken hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2021 moet de daling in Amsterdam gelijk zijn aan de landelijke trend en een jaar later wil Amsterdam het zelfs beter doen dan het landelijk gemiddelde.

Terugdringen Amsterdamse bijstand

In de Voorjaarsnota die vorige week verscheen, staat dat het college de komende vier jaar €20 miljoen uittrekt om meer mensen met een uitkering naar werk te begeleiden. De aanpak van de afgelopen jaren was succesvol. Dat gold niet alleen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, maar ook het aantal statushouders in de bijstand, is drastisch verminderd. Deze aanpak zal nu op grotere schaal toegepast.


Bekijk hieronder een reportage van AT5.

40.000 Amsterdammers met een bijstanduitkering

Alle Amsterdammers met een bijstandsuitkering, dat zijn 40.000 mensen, krijgen een oproep voor een gesprek. In dat gesprek wordt gekeken naar hun wensen en behoeften om aan het werk te komen. Het economisch tij zit mee en er zijn veel vacatures.

Amsterdamse bijstand
€20 miljoen voor terugdringen Amsterdamse bijstand. Bron afbeelding: Yair HaklaiEigen werk, CC BY-SA 3.0, Koppeling

Langdurig werkloos

Van de 40.000 mensen met een bijstandsuitkering, is driekwart langdurig werkloos. Dat aantal neemt af, maar het gaat niet snel genoeg. In 2018 daalde het aantal uitkeringen met 1200, ofwel 2,9 procent, terwijl het landelijk gemiddelde op 5,8 procent ligt. Als Amsterdam niet opschiet met het bijstandsbeleid, dan riskeert de stad een een fikse boete van het rijk en deze kan leiden tot een korting van €17 miljoen, oplopend tot €68 miljoen over vier jaar.

Nieuw aanpak in strijd Amsterdamse bijstand

Een grote groep mensen zit al langdurig in de bijstand en is al een behoorlijke tijd niet meer in beeld en heeft te weinig aandacht gekregen. Daarom moeten alle mensen in de bijstand op gesprek komen. En dat is niet vrijblijvend.

bijstand in Amsterdam
Op gesprek om de bijstand in Amsterdam terug te dringen. Bron afbeelding: Pixabay

Rechtmatigheid van de uitkering

Ook wordt er gekeken naar de rechtmatigheid van de uitkeringen. Daarnaast krijgen de Amsterdamse werklozen coaches, opleidingen en loonkostensubsidies, waarbij de gemeente een deel van het salaris betaalt. Bedrijven worden nauw bij de plannen betrokken.

Overigens is Amsterdam niet de enige gemeente waar de uitstroom van bijstandsgerechtigden stagneert. Ook in Eindhoven wil het maar niet vlotten.

Bronnen: AD, AT5, Amsterdam, Het Parool

Deel dit bericht:

Plaats een reactie