Onderzoek naar tegenprestatie in de bijstand in Rotterdam

Onderzoek naar tegenprestatie laat zien dat deze maatregel bijstandsgerechtigden niet of nauwelijks helpt om werk te vinden. Wel kan het leiden tot een vermindering van het gebruik van medicatie bij psychische problemen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de effecten van de tegenprestatie in de bijstand dat is uitgevoerd door wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Onderzoek naar tegenprestatie

Onderzoekers Mareen Bastiaans en Robert Dur van Erasmus School of Economics hebben onderzoek gedaan naar het effect van de tegenprestatie op de bijstand in Rotterdam in de periode tussen 2013 en 2018. In die periode moesten Rotterdammers die langdurig in de bijstand zaten een verplichte tegenprestatie leveren van minstens 20 uur per week. In dit onderzoek werd gekeken welk effecten had op de werkgelegenheid, het inkomen en de gezondheid van mensen die langdurig in de bijstand zitten.

Wat is een tegenprestatie?

Een tegenprestatie is een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang die uitgevoerd moet woorden door mensen met een bijstandsuitkering. Deze wederdienst mag geen werk zijn waar je normaal gesproken voor wordt betaald.

Minder medicatie

Het onderzoek liet zien dat de tegenprestatie niet of nauwelijks leidde tot extra uitstroom uit de bijstand naar betaald werk. Wel was een afname in het gebruik van medicatie bij psychische problemen, zichtbaar. Mogelijk komt dit doordat de tegenprestatie structuur geeft in het leven, in contact te komen met anderen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, waardoor mensen beter in hun vel zitten. Overigens gold dit vooral voor mannen. De onderzoekers denken dat dit komt omdat het vooral mannen zijn die te lijden hebben onder langdurige inactiviteit. De tegenprestatie maakt voor hen een groter verschil.

Onderzoek naar tegenprestatie

Tegenprestatie en kinderen

Het onderzoek richtte zich ook op het effect van de tegenprestatie in de bijstand op de kinderen van mensen met een bijstandsuitkering. Het onderzoek toonde aan dat er aanwijzingen zijn dat de tegenprestatie gunstige effecten heeft op de leerprestaties en op gebruik van medicatie bij psychische problemen van deze kinderen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Erasmus University Rotterdam, Zorg en Welzijn

Deel dit bericht:

Plaats een reactie