Hoger minimumloon heeft niet direct effect op gezondheid en welzijn

Er is een relatie tussen armoede en een slechte gezondheid. De aanname is dat minima gezonder worden als hun inkomen omhoog gaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wilde weten of deze aanname klopte en onderzocht of inkomensverhogingen op korte termijn effect hebben. De conclusie was echter dat verhoging van het inkomen op korte tot middellange termijn nauwelijks effect heeft op de gezondheid en het welzijn van minima.

Gezondheid minima

Mensen die in armoede leven en met lage inkomens hebben over het algemeen een slechtere mentale en fysieke gezondheid en ze staan negatiever in het leven. Dit uit zich in korter leven en meer medicijn- en zorggebruik. Vooral mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of moeten rondkomen van een minimumuitkeringen, hebben een slechtere gezondheid dan andere volwassenen. Bovendien zijn ze minder tevreden over hun eigen leven.

Onderzoek

Het Sociaal Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) startte het onderzoek omdat het kabinet een extra verhoging van het minimumloon (met 10 procent) aankondigde. Dit betekende dus ook een verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW. De verhoging van de minimumuitkeringen zorgt wel tot een financiële verbetering van deze groep, maar het leidt op korte termijn (binnen 4 jaar) niet of nauwelijks tot een verbetering van hun mentale en fysieke gezondheid. Een hoger inkomen draagt onder deze groep niet bij tot minder medicijngebruik, minder geestelijke gezondheidszorg of een hogere tevredenheid over het leven. Hoogstens krijgen de laagste inkomensgroepen wat meer mogelijkheden voor sociale participatie.

Effecten op gezondheid en welzijn

Op de langere termijn kan de verhoging van het minimumloon wel positieve gezondheids- en welzijnseffecten opleveren. Vooral kinderen profiteren hier van. Zij kunnen meer sporten als het gezinsinkomen stijgt en ze ervaren minder stress als er thuis minder geldzorgen zijn. Toch leiden de maatregelen van het kabinet niet tot substantiële vermindering van welzijns- gezondheidsverschillen tussen de verschillende inkomensgroepen. Dit komt omdat de de verhoging van het minimumloon gewoonweg niet genoeg is.

gezondheid

Meer dan alleen geld nodig

Om gezondheids- en welzijnsachterstanden van de lage inkomensgroep te verminderen, is er meer nodig dan alleen een verhoging van het minimumloon. Het SCP denkt aan maatregelen om de schuldenproblematiek van mensen op te lossen, zodat ze minder stress hebben en hun mentale gezondheid verbetert. Ook moet er een gedragsverandering op gang worden gebracht om gezonder leven te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het goedkoper maken van gezonde producten of mensen stimuleren tot meer sporten, bewegen en ontspannen kan daar aan bijdragen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, FD, SCP

Deel dit bericht:

2 gedachten over “Hoger minimumloon heeft niet direct effect op gezondheid en welzijn”

 1. Ik ben blij met de conclusie dat de verhoging van het minimum inkomen gewoon te laag is om bij te dragen aan een betere gezondheid enz. Hoewel het triest is dat het inkomen dus gewoon te laag blijft, zeker met de huidige inflatie!
  Ook ben ik blij met een oplossing als gezonde voeding goedkoper te maken.

  Ik ben minder blij met de ‘oplossing’ van het proberen bewerkstelligen van een gedragsverandering in de zin van bijvoorbeeld meer sporten. A: veel uitkeringsgerechtigden zijn dat door fysieke problemen. B: hoewel niet elke sport/ vorm van beweging geld hoeft te kosten, zie ik ook hier een kostenpost die bijvoorbeeld aansluiten bij een voetbalclub voor uitkeringsgerechtigden niet mogelijk maakt. De meedoen regeling is hiervoor te laag.

  Kortom, er is nog genoeg werk te doen, er zijn nog genoeg oplossingen te bedenken, het artikel is voor mijn gevoel nog niet af. Niet dat ik gelijk DE oplossing verwacht, wat dat betreft is het een goede aanzet.

  Beantwoorden
 2. Ze mogen natuurlijk onderzoeken wat ze willen, maar ik weet wel zeker dat minima in de PW echt wel een beetje vrolijker worden nu ze per 1 januari j.l. toch net iets meer uitkering krijgen…
  Alles is zoveel duurder geworden, dus ze zijn er echt wel blij mee, en een blijer mens is een (iets) gelukkiger mens !

  Beantwoorden

Plaats een reactie