Kans op reïntegratie kleiner bij bijstandsontvangers met financiële problemen

Bijstandsontvangers met financiële problemen hebben een veel kleinere kans op reïntegratie dan mensen met een ww-uitkering. Onderzoekers verbonden aan de Universiteit Maastricht hebben becijferd dat deze situatie voor alle Limburgse gemeenten geldt. In al die Limburgse gemeenten kampt tussen de 62% en 79% van alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, ook met financiële problemen, zoals een hoge schuldenlast.

Kans op reïntegratie

Onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht hebben voor alle Limburgse gemeenten in kaart gebracht hoe kansarm of kansrijk mensen in een uitkeringsafhankelijke situatie zijn.

In de bijstand en kans op reïntegratie

De conclusie van dit onderzoek is dat bijstandsontvangers met financiële problemen een veel kleinere kans op reïntegratie hebben dan mensen die een ww-uitkering ontvangen. Die financiële problemen bestaan over het algemeen uit een grote schuldenlast van ten minste €10.000 Euro. Vaak zitten die personen in een schuldsaneringstraject of hebben ze een inkomen onder de armoedegrens.

Die reïntegratiekansen nemen nog verder af als iemand met financiële problemen laagopgeleid is. In de onderzochte gemeenten is het percentage mensen in de bijstand dat een vmbo diploma of lager heeft hoog. Het loopt tussen de uiteen van 36% tot 64%.

Bijkomende gezondheidsproblemen lijken volgens het onderzoek weinig effect op de reïntegratiekansen te hebben. Gezondheidsproblemen komen overigens veel vaker voor onder mensen in de bijstand dan onder mensen met een werkloosheidsuitkering.

Meervoudige problematiek

Bij 18 van de in totaal 31 Limburgse gemeenten is
er sprake van meervoudige problematiek onder de
bijstandsontvangers. Bij vier gemeenten is er zelfs
vaak sprake een zeer complexe problematiek.

kans op reïntegratie
Financiële problemen en in de bijstand. Dan is kans op reïntegratie klein. Bron afbeelding: Pxfuel

Programma 4Limburg

Dit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt maakt deel deel uit van het programma 4Limburg. Dat initiatief wil een bijdrage leveren aan het meer duurzaam, vitaal en inclusief maken van de Limburgse samenleving. Een grote opgave voor Limburg ligt namelijk in het verhogen van de participatie van kansarme burgers, werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters in samenleving en economie.

Bronnen: 1 Limburg, Divosa, Limburger, Maastricht University, Sittard Geleen, Wij Limburg

Deel dit bericht:

Plaats een reactie