Wordt de bijstand afgeschaft in Oude IJsselstreek?

Wordt de bijstand afgeschaft in Oude IJsselstreek? Als het aan de gemeente ligt wel. Oude IJsselstreek wil de sociale dienst na 1 januari anders ingericht hebben en wil dat mensen geen bijstandsuitkering meer ontvangen, maar een arbeidscontract met de gemeente afsluiten. De gemeente moet zijn best doen om passend werk te vinden.

Eigen sociale dienst

In december vorig jaar besloot de gemeente Oude IJsselstreek uit Laborijn stappen. Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek. Na een vernietigend rapport over deze gemeenschappelijke sociale dienst, besloot Oude IJsselstreek dat ze niet langer gebruik wensten te maken van de diensten van Laborijn. Dit betekende dat de gemeente een nieuwe eigen sociale dienst moest opzetten.

Bijstand afgeschaft

Een van de belangrijkste aspecten in deze nieuwe opzet is dat mensen geen bijstandsuitkering meer ontvangen, maar recht krijgen op werk. De gemeente gaat vervolgens op zoek om een reguliere baan voor hen te vinden. Als dat even niet lukt, wordt er via de gemeente een maatschappelijke baan aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen voor hulpbehoevenden, of wijkconciërges om wijken te begeleiden en problemen door te geven.

Vertrouwen en respect

Dee gemeente gaat bij de inrichting van die nieuwe sociale dienst uit van een respectvolle houding naar de cliënten van de sociale dienst. Het gaat hierbij om vertrouwen en met oog voor de mensen. Bij een uitkering creëer je een afhankelijkheidsrelatie. Je houdt immers je hand op bij de gemeente. Maar als je iemand een overeenkomst aanbiedt, dan is er sprake van gelijkwaarde relatie.

bijstand afgeschaft

Instrinsieke motivatie

Ook wordt er uitgegaan van de intrinsieke motivatie van mensen. De mensen worden persoonlijk benaderd en dat werkte heel positief. Mensen vinden het prettig om te praten en gehoord te worden, in plaats van alleen maar gecontroleerd.

Uitgebreide intakeprocedure

Om voor iedere inwoner een geschikte baan te bieden, wordt de intakeprocedure uitgebreid. Op deze manier worden ook achterliggende problemen bij inwoners in kaart gebracht. Bijvoorbeeld of de cliënt schulden heeft. Dan kan ook schuldhulpverlening ingeschakeld worden, of maatschappelijk werk of bijzondere bijstand. Alles wat met inkomen te maken heeft, wordt samengebracht.

In gesprek met het ministerie

Er moet eerst nog wel worden gekeken of dit binnen de wet mag. De gemeente daarover praten met het ministerie en wil wellicht een experiment vragen. De gemeenteraad praat donderdag 25 juni over de plannen van het college.

Mocht de nieuwe sociale dienst een feit worden, dan is de Oude IJsselstreek de eerste gemeente in Nederland die op deze manier te werk gaat.

Bronnen: De Gelderlander, Oude IJsselstreek Vizier, Regio8, De Stentor

Deel dit bericht:

Plaats een reactie