Wijziging van de kostendelersnorm van de baan

De wijziging van de kostendelersnorm van de baan en de Eerste Kamer heeft tegen het verscherping van de kostendelersnorm gestemd die door de Tweede Kamer was voorgesteld. Hiermee zouden mensen die met tweedegraads bloedverwanten samenwonen om voor hen te zorgen, worden gekort op hun bijstandsuitkering en er dus financieel op achteruitgaan.


Bloedverwanten in de tweede graad

Bloedverwanten in de tweede graad, zoals broers en zussen of grootouders en kleinkinderen, mogen blijven mantelzorgen zonder dat er iemand wordt gekort op een bijstandsuitkering. Op dit moment worden mensen die samenwonen met bloedverwanten in de tweede graad om hen mantelzorg te verlenen niet gekort op een uitkering. De Tweede Kamer wilde een wetswijziging doorvoeren om een einde te maken aan dit onderscheid. Het zou discriminerend zijn. Nu blijkt dat als het wetsvoorstel wordt doorgevoerd het tegenoverstelde zal plaatsvinden en dat het juist zorgt voor een discriminerend onderscheid tussen mensen met en zonder bijstandsuitkering.

Wijziging van de kostendelersnorm leidt tot discriminatie

Mensen met een bijstandsuitkering zouden als zijn gaan samenwonen met iemand waar ze mantelzorg voor gaan verlenen er financieel op achteruitgaan. Mensen zonder bijstand kunnen wel gaan samenwonen om voor elkaar te zorgen en gaan er financieel op achteruit. Dat is discriminatie. Het wordt lastig gemaakt om voor elkaar te zorgen. Bovendien krijg je dan nog meer woningzoekenden en daklozen, omdat ze geen beroep meer kunnen doen op bloedverwanten. Daarnaast zou zou het de overheid meer kosten, door steeds grotere druk op zorginstanties en maatschappelijke organisaties.

wijziging van de kostendelersnorm
Wijziging van de kostendelersnorm is van de baan. Bron afbeelding: Pxfuel

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm is ingevoerd in 2015 als onderdeel van de Participatiewet. Er werd hierbij van uitgegaan dat als meerdere volwassenen in een huis wonen zij de kosten voor het huishouden delen en er een lagere bijstandsuitkering wordt toegekend. Hoe meer mensen samenwonen, hoe lager de bijstand voor die mensen. In de video hieronder wordt de kostendelersnorm nog eens uitgelegd.

Geen wijziging van de kostendelersnorm

De voltallige oppositie stemde tegen het wetsvoorstel. De coalitie bezet slechts een minderheid van de 75 zetels in de de Eerste Kamer, dus werd het wetsvoorstel weggestemd. Hiermee blijft de uitzonderingspositie voor deze tweedegraads bloedverwanten gehandhaafd. In het debat vorige week hield Van Ark voet bij stuk en wilde ze kostendelersnorm nog wel aanscherpen en de uitzonderingspositie voor tweedegraads bloedverwanten opheffen. Volgens haar was dit de enige manier om een einde te maken aan het onderscheid in de wet.

Het is nog niet duidelijk of er een ander voorstel voor een wetswijziging komt.

Bronnen: Eerste Kamer, FNV, Nu.nl, Rijksoverheid, Zorgkrant

Deel dit bericht:

Plaats een reactie