Wat kost een bijstandsuitkering de gemeente?

Een bijstandsuitkering kost de gemeente gemiddeld
€14.000,- per jaar. Bijna €3000 gaat naar de uitvoering van de bijstand.

Kostenpost: Ambtenaren

Wat kost een bijstandsuitkering? Niemand weet het precies. Toch heeft het adviesbureau Berenschot het proberen uit te rekenen. In augustus 2018 kwam het bureau met de uitkomst van deze ingewikkelde rekensom over de kosten van de bijstand per uitkeringsgerechtigde. Dat heeft Berenschot berekend op basis van een steekproef onder dertig gemeenten. Een van de belangrijkste kostenposten zijn de ambtenaren die belast zijn met inkomensondersteuning en het bevorderen van reïntegratie. Ook vormen management en bedrijfsvoering een belangrijke kostenpost. Het totaal daarvan komt op €2883,- en dat is een vijfde van de kosten van de uitkering zelf.

Grote verschillen tussen gemeenten

Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Het ambitieniveau van gemeenten op het gebied van reïntegratie en dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking is lang niet overal hetzelfde. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die meer investeren onderwijs en begeleiding dan andere. Ook komen de verschillen voort uit de grote diversiteit in de wijze waarop gemeenten hun processen met betrekking tot werk en inkomen hebben ingericht.’

Wat kost een bijstandsuitkering?
Een bijstandsuitkering kost de gemeente gemiddeld €14.000,-. Bron afbeelding Flickr.

Uitvoeringskosten

Berenschot keek ook naar de kosten die gemoeid waren om de jeugdhulp, de Wmo en schuldhulpverlening uit te voeren. Zo kost jeugdzorg gemiddeld €956,- per beschikking en een Wmo-voorziening €592,-. De schuldhulpverlening kost een gemeente gemiddeld €5744,- euro per 1000 inwoners. De verschillen tussen gemeenten voor de kosten voor schuld- en jeugdhulp zijn behoorlijk groot. Voor de jeugdhulp komt dat omdat de dat jeugdtaken relatief nieuw zijn en dat gemeenten derhalve nog relatief weinig onderling hebben kunnen vergelijken op het gebied van processen en uitvoeringskosten’. Wat de schuldhulpverlening betreft, wordt de oorzaak gezocht in ‘forse investeringen in preventie’ die een aantal gemeenten doen. Dat komt omdat veel gemeenten te maken hebben steeds meer huishoudens met problematische schulden.’

Bronnen: Bijstandsbode,Gemeente.nu, Sun Nederland

Deel dit bericht:

Plaats een reactie