Vertrouwensexperiment in de bijstand: vooral goed luisteren

Mensen die al jarenlang in de bijstand zitten, vinden geen voltijds betaalde baan meer. In Geldrop-Mierlo is een vertrouwensexperiment in de bijstand uitgevoerd om te achterhalen waar deze groep het meest bij gebaat is.

Vertrouwensexperiment in de bijstand

De bijstand heeft veel regels en verplichtingen. Maar wat gebeurt er als we bijstandsgerechtigden minder regels opleggen en meer ruimte geven voor eigen initiatief om aan het werk te komen of om weer te participeren in de samenleving De gemeenten Oss, Apeldoorn, Epe en Geldrop-Mierlo hebben onder begeleiding van Tilburg University een vertrouwensexperiment uitgevoerd, getiteld Zelf aan het stuur en op maat uitgevoerd. Conclusie van dit experiment is dat de bijstandsgerechtigden meer gebaat bij een consulent die naar ze luister, en samen met hen zoekt naar wat ze écht willen en wel kunnen. Uiteindelijk blijkt dat ook nog goedkoper. 

Vertrouwensexperiment

De gemeente Geldrop-Mierlo was naast Apeldoorn, Oss en Epe, een van de gemeenten, waar dit vertrouwensexperiment werd uitgevoerd. Twee jaar lang werd een groep mensen met een bijstandsuitkering anders begeleid dan gebruikelijk. Een deel van hen kreeg veel meer aandacht en begeleiding, een ander deel mocht het veel meer zelf uitzoeken. Voor hen allemaal verviel de sollicitatieplicht. Onlangs werden de uitkomsten van het onderzoek aan Geldrop-Mierlose gemeenteraadsleden gepresenteerd. 

vertrouwensexperiment in de bijstand
Uitkomst vertrouwensexperiment in de bijstand: vooral goed luisteren!

Uitkomsten vertrouwensexperiment

Bij de Geldrop-Mierlose groep heeft 11 procent van de deelnemers een baan gevonden. Niet opzienbarend, want dat is niet meer dan bij de werkzoekenden met een bijstandsuitkering die niet deelnamen aan het experiment. Maar moet het experiment dan als een mislukking beschouwd worden. het antwoord is nee, want ook andere doelen zijn belangrijk zijn, is de conclusie een andere. Zo werd de deelname aan de samenleving groter en ook de zelfredzaamheid. Nog meer belangrijke doelen: je gezonder en beter voelen en minder armoede namen nu nog niet toe, maar dat had volgens de onderzoekers te maken met de betrekkelijke korte duur (nog geen twee jaar) van het onderzoek. 

Weinig animo voor experiment

Het animo onder bijstandsgerechtigden om deel te nemen aan het experiment was niet  erg groot. Slechts 64 mensen deden mee en de bedoeling was 90 deelnemer mee te laeen doen. Om toch een betrouwbaar onderzoeksresultaat te krijgen zijn de uitkomsten van eenzelfde experiment in Oss, Epe en Apeldoorn samen met die van Geldrop-Mierlo geanalyseerd. 

Wantrouwen

De Geldrop-Mierlose deelnemers bleken ouder en kwetsbaarder dan gemiddeld. ook zaten ze gemiddeld langer in de bijstand en het overgrote deel was vrouw. Ook kampt een groot deel met mentale en fysieke gezondheidsproblemen en is er een groot wantrouwen jegens gemeente en werkorganisatie Senzer. Door goed te luisteren en samen met de mensen op zoek gaan naar waar hun hart ligt en naar wat ze wél kunnen, zorgde er voor dat het wantrouwen verminderde. Investeren in mensen loont. Soms moeten we accepteren dat een voltijdsbaan niet lukt, maar dat er wel andere zaken mogelijk zijn. De conclusies van dit vertrouwensexperiment in de bijstand wordt nog besproken bij Senzer en in de gemeenteraad.

Bronnen: ED, Tilburg University

Deel dit bericht:

Plaats een reactie