Niet-gebruikers bijstandsuitkering in Nijmegen actief benaderd

Niet-gebruikers bijstandsuitkering

Nijmegen gaat de niet-gebruikers bijstandsuitkering, actief benaderen. Het gaat hierbij om mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar daar wel recht op hebben. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt ongeveer 35 procent van de rechthebbende huishoudens in Nederland geen gebruik maakt van de algemene bijstand.

Lees verder

Niet-gebruikers van de bijstand is enorm hoog: Armoede dreigt

niet-gebruikers van de bijstand

Het aantal niet-gebruikers van de bijstand is enorm hoog. Circa 170.000 huishoudens maken geen gebruik van de bijstand terwijl ze daar wel recht op hebben. Deze groep niet-gebruikers van de bijstand, is meer dan een derde van de huishoudens die recht hebben op een bijstandsuitkering. En op die enorme groep ‘niet-gebruikers’ hebben gemeenten nauwelijks zicht.

Lees verder